Statnett

Redusert sannsynlighet for anstrengt kraftsituasjon gjennom vinteren

Del

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert. Årsaken er mye nedbør, lav kraftproduksjon, redusert forbruk og tilstrekkelig import både fra andre land og fra de nordlige delene av Norge. Det er nå lite sannsynlig at man må rasjonere kraft denne vinteren. Statnett endrer derfor vurderingen av energisituasjonen fra "stram" (gul) til "normal" (grønn).

- Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Magasinfyllingen i Sør-Norge var svært lav ved inngangen til høsten, og Statnett har fulgt situasjonen tett sammen med energimyndighetene. Kraftprodusentene har rapportert ukentlig om både magasinfylling og disponering av vannet i magasinene. Vi har siden sommeren hatt uvanlig lav kraftproduksjon, mye import og lavt forbruk. Fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge har steget med 22,1 prosentpoeng på 7 uker. Dette tilsvarer 12,7 TWh og har bidratt til at magasinfyllingen nå er over medianen for budområdene NO1 og NO5 og bare 2 TWh under medianen samlet for Sør-Norge. Fyllingssesongen er normalt over i november.

- Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, understreker Hilde Tonne.

Ordningen med rapportering av magasindisponering fra kraftprodusentene vil fortsette, og Statnett vil i tillegg til importsituasjonen fortløpende vurdere snømengder i fjellet og hvordan dette påvirker magasinfyllingen mot våren og sommeren.

- Det er fortsatt viktig at kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene med aktsomhet og tar inn over seg den økte risikoen fram mot neste vinter. Vannet må disponeres opp mot snøsmelting og faren for vårflom, samtidig som det er behov for økt kraftproduksjon inn mot de kaldere månedene. Det er fortsatt usikre tider, og et felles løft for å sikre energiforsyningen over tid krever godt samarbeid, sier konsernsjef Hilde Tonne.

Statnett presenterte i slutten av september mulige tiltak for en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS-tiltak). Selv om det nå er redusert sannsynlighet for en slik situasjon denne vinteren, vil Statnett fortsette arbeidet med å utvikle tiltakene og vurdere nytten av disse i ulike situasjoner. Dette er viktig for å ha tilgang på gode verktøy ved en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon også i tiden som kommer.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 500 km med høyspentlinjer, 2 000 km kabel og 200 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom