Statens vegvesen

Reduserer saltbruken på riksvegene

Del

I fjorårets vintersesong ble det brukt mindre salt i vinterdriften på riksvegene.

Brøyting av riksveg 83 i Harstad. Foto: Thomas Rolland
Brøyting av riksveg 83 i Harstad. Foto: Thomas Rolland

Totalt ble det brukt 95 000 tonn salt på riksveger i vintersesongen 2019/2020. Det er en nedgang på 16 prosent fra året før. Da ble 113 000 tonn salt brukt.

Riktig saltbruk er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er lokale værhold som har størst betydning for hvor mye salt som brukes fra sesong til sesong i ulike områder.

 – Det samlede nasjonale bildet er en nedgang, og vi er fornøyde med en utvikling hvor saltbruken reduseres, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har i flere år hatt fokus på å få ned saltbruken, og stiller nå strengere krav til dokumentasjon ved bruk av salt. Både av miljøhensyn, for å redusere kostnadene og redusere rustskader på infrastruktur og kjøretøy er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken. Entreprenørene får ikke lenger betalt per tonn sand og salt som strøs på vegnettet, men får godtgjørelse per minutt de har strødd sand eller salt.

– En endring av oppgjørsform til godtgjøring per minutt er et viktig tiltak for å kunne oppnå et mer optimalt saltforbruk, sier Laksforsmo.

Alle driftskontrakter med oppstart etter høsten 2018 har denne oppgjørsformen. En driftskontrakt har vanligvis en varighet på fem år, så det er fortsatt aktive kontrakter som har mengdeoppgjør per tonn.

– I løpet av de neste årene vil de siste driftskontraktene være byttet ut. Effektiv bruk av ny teknologi til datafangst vil hjelpe driftsentreprenørene våre å ha et bevisst forhold til bruken av salt i vinterdriften, sier Laksforsmo.

De første rene riksvegkontraktene ble iverksatt i år.

Været avgjør behovet for salt

Den aller viktigste faktoren er været. Det avgjør både hvor mye og hvordan saltet brukes. En del av årsaken til at saltbruken har økt på 2000-tallet er at klimaet er endret. Det er flere overgangsperioder med temperatur rundt 0 grader.

– Når det veksler rundt null og vi har væromslag bruker vi salt for å hindre tilfrysing av veger som er våte og for å hindre rimfrost. Det er fornuftig, men det øker bruken av salt. Et annet moment er at det saltes på flere vegstrekninger enn før. Det er økende mengde tungtransport og krav til bar veg på hovedvegnettet med høy trafikk, sier Laksforsmo.

Les mer om når vi brøyter og strør med salt og sand på våre nettsider.

Nedgang i deler av landet, økning i andre deler

Saltbruken varierer i de geografiske områdene i Norge. Noen områder har en økning i saltbruken i forrige vintersesong, som midt og nord, mens andre områder har en nedgang, som øst, vest og sør. Til sammen er det en nedgang på landsbasis. 

Les mer i mengderapporten på våre nettsider.

Mengden sand som er brukt er økt fra 176 000 tonn vinteren 2018/2019 til 185 000 tonn forrige vinter. Det er også en økning i antall brøytekilometer fra 7,65 mill. km vinteren 2018/2019 til 9,22 mill. km forrige vinter. Dette skyldes en tøff og lang vinter i deler av landet, spesielt i nord.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Brøyting av riksveg 83 i Harstad. Foto: Thomas Rolland
Brøyting av riksveg 83 i Harstad. Foto: Thomas Rolland
Last ned bilde
Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Foto: Knut Opeide
Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Foto: Knut Opeide
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er Sørlandets mest trafikkerte knutepunkt2.3.2021 18:25:47 CETKronikk

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser. Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå. Uavhengig av Ytre ringveg Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate. Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens G

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom