Redningsselskapet

Redningsselskapet flytter til Horten 

Del

Redningsselskapet flytter hovedkontoret til selskapets sjøsikkerhetssenter RS Noatun i Horten. Flytting, og en større utvidelse overnattingskapasitet ble vedtatt. Alt skal være gjennomført i løpet av høsten 2024.

Ny boenhet med 40 rom i tillegg til nytt hovedkontorbygg. Her boenheten slik arkitektene ser den for seg.
Ny boenhet med 40 rom i tillegg til nytt hovedkontorbygg. Her boenheten slik arkitektene ser den for seg.

Sentralstyret i Redningsselskapet vedtok nylig at RS Noatun i Horten skal utvides til å bli Redningsselskapets nye hovedsete. Redningsselskapet ønsker derfor å flytte administrasjonen fra Oslo til Horten innen høsten 2024. 

Til sammen utgjør dette investeringer på cirka 80 MNOK, og det skal i første omgang bygges et større hovedkontor som får 75 arbeidsplasser, og samtidig utvide kapasitet for overnatting med et nytt bygg som skal inneholde 40 nye rom. En utbygging som utgjør 3400 kvadrat.

Finansieringen skjer gjennom lån, støtte fra øremerkede donasjoner, lokale myndigheter og næringsliv.

–Dette blir et gigantisk løft for Redningsselskapet, men det vil også bety enormt mye for regionen og den maritime klyngen som finnes i dette området. Vi har allerede skapt mange nye arbeidsplasser, nå kommer flere. Siden vi satte spaden i jorda i 2014 for det vi kan kalle første byggetrinn, har vi hatt et meget godt samarbeid med Horten kommune, lokalt næringsliv og ikke minst den store klyngen av maritime bedrifter som Kongsberg Maritim, universitet SørØst, DSB og Kystverket, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.  

           Hun presiserer at dette ikke skal gå ut over investeringer i fremtidig beredskap og nye redningsskøyter. 

–Dette gjør oss bare enda mer rustet for de mål vi har for fremtidens totale kystberedskap, sier Lind.

Sprek 130 åring med enorm erfaring

–Vi har brukt 130 år på å utvikle oss, lært av feil, tatt nye dristige steg, og gjennom erfaring blitt verdensledende på sjømannskap og livreddende beredskap. Vi kan alltid bli bedre! Vi kan lære og erfare mer, vi kan ta nye og dristige steg for å komme nærmere visjonen vår, sier Lind.  

Redningsselskapet har over 200 fast ansatte sjøfolk og over 1000 frivillige, som bemanner til sammen 52 redningsskøyter. 

–Vi har mye som knytter oss sammen, vi har en sterk kultur, dedikerte sjøfolk – som hele tiden driver oss fremover, men som av og til utfordres av store avstander. Første byggetrinn av Noatun handlet om å lage et felles hjem – en felles læringsarena. For at de skal stå rustet for fremtidens oppdrag, er trening og kompetanse helt avgjørende, derfor utvider vi mulighetene for at vår nye RS standard på opplæring skal bli mest mulig optimal, sier Rikke Lind.  

Samle krefter, kunnskap og kultur

Spesialkunnskap, kompetanse og erfaring er fremtidens kapital mener Redningsselskapet. Og ambisjo0nen er helt klar; Noatun 2.0 skal bli nettopp det, -fremtidens læringsarena. 

Ambisjonene går langt ut over egne rekker. Prosjektgruppen jobber videre med tanker om utvidede og nye fasiliteter for trening av mannskaper, hvor et samspill med kommersielle maritime aktører også skal kunne nyte godt av det som planlegges, sier Matt Skuse som er direktør for Akademiet til Redningsselskapet. 

Disse planene håper Redningsselskapet å få landet i løpet av høsten 2021.

–Primært bygger vi selvsagt for å trene egne mannskaper, men å dele med folk i Horten er en selvfølge for oss. Byen har tatt godt imot oss, og Redningsselskapet ønsker hele tiden å gi noe tilbake. Nye arbeidsplasser er viktig for en kommune som Horten, men vi kan også samarbeide om flerbruk av planlagte treningsfasiliteter, sterke fagmiljøer, og andre velferdsgoder som god mat og hyggelige lokaler til arrangementer, sier Martin Fuhr Bolstad.

Han har ledet utviklingsarbeidet med RS Noatun siden oppstarten i 2014.  

Bærekraftig teknologiutvikling

–Å skape et læringsmiljø for teknologiinteresserte blir viktigere enn noen gang. Fremtidens redningsskøyter kan se helt annerledes ut. Teknologi spiller en stor rolle for det grønne skifte, og Redningsselskapets satsing på bærekraft er vel noe vi alle er enige om. Derfor ligger også planene for et teknisk senter på tegnebrettet, men realiseringen av det det ligger litt lenger frem i tid, sier Rikke Lind.  

Fremtidens moderne arbeidsplass

Redningsselskapet har i dag sitt hovedkontor i Oslo. RS Noatun 2.0 skal bli morgendags moderne arbeidsplass. Fleksibilitet blir viktigere enn kampen om en egen plass i landskapet, det har pandemien lært oss. Gode fasiliteter for simulatortrening og VR-operasjoner, digitale møterom, men samtidig innby til kollegialt samvær.  

–Å komme og gå som man vil» - kan like godt bety et moderne arbeidsliv hvor jobbene gjøres hjemmefra eller på steder der utfordringer er lettere å løse, sier generalsekretær Rikke Lind 

Nye tanker og ideer behøver plass. Å styrke de kommersielle sidene ved organisasjonen vil gi flere muligheter til inntekter.  Skal Redningsselskapet vokse inn i fremtiden, er byggingen av RS Noatun 2.0 både målet og løsningen for et forsterket og moderne RS heter det i vedtaket. 

–Vår organisasjon vil alltid være en kombinasjon av god beredskap kysten rundt, men også være en organisasjon med en felles base vi kaller en felles hjemmehavn. Familien vokser stadig, Kravet til økt kompetanse, flere solide utdanningsløp for både faste og frivillige, og flere sertifikatkrav, gjør at vi må ta grep om vår egen utvikling, sier Rikke Lind.  

Kontakter

Bilder

Ny boenhet med 40 rom i tillegg til nytt hovedkontorbygg. Her boenheten slik arkitektene ser den for seg.
Ny boenhet med 40 rom i tillegg til nytt hovedkontorbygg. Her boenheten slik arkitektene ser den for seg.
Last ned bilde
Rikke Lind er stolt av å kunne presentere utbyggingten av Noatun i Horten. Dette eblir verdens beste læringsarena for sjøsikkerhet. Fremtidens  læringsarena .
Rikke Lind er stolt av å kunne presentere utbyggingten av Noatun i Horten. Dette eblir verdens beste læringsarena for sjøsikkerhet. Fremtidens læringsarena .
Last ned bilde
Slik ser arkitektene for seg hele det nye senteret med de eksisterende bygningen til høyre.
Slik ser arkitektene for seg hele det nye senteret med de eksisterende bygningen til høyre.
Last ned bilde
Dette er den eksisterende bygningsmassen med dagens akademi og frivillighetsbygg.
Dette er den eksisterende bygningsmassen med dagens akademi og frivillighetsbygg.
Last ned bilde

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute. 

Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom