Recover NordicRecover Nordic

Recover Nordic etablerer industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud AS

Del

Recover Nordic AS («Recover Nordic»), den norske delen av Recover Nordic Group, Nordens ledende leverandør av skadesanerings- og industritjenester, etablerer virksomhet innen industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud AS («Brdr Grønnerud»).

Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud AS
Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud AS

Brdr Grønnerud er totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere. Selskapet betjener årlig mer enn 300 offentlige og private kunder i Oppland og Hedmark fra sin base på Gjøvik. Selskapet har en høyt kvalifisert organisasjon bestående av 30 ansatte og disponerer det siste og mest avanserte utstyret som anvendes innen sine tjenesteområder. Brdr Grønnerud har en historie innen septikbransjen som spenner over nærmere 70 år.

Administrerende direktør i Recover Nordic, Vegar Kristoffersen, uttaler at «vi har i lengre tid ønsket å etablere oss innen industritjenester i Norge og gleder oss over at vi nå har lykkes med dette gjennom oppkjøpet av Brdr Grønnerud. Med dette oppkjøpet får vi et veldrevent industritjenesteselskap med en god ledelse og en erfaren organisasjon, det beste utstyret, samt høy kompetanse og et godt renommé i markedet. Med oppkjøpet etableres ikke bare virksomhet innen industritjenester, men vi tilføres også tung kapasitet innenfor skadesaneringsområdet som kan settes inn ved eksempelvis kraftig regnskyll eller oversvømmelser».

Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud uttaler at «med salget til Recover Nordic har vi nå muligheten til å nå ut til et bredere marked og dermed vokse i et marked med stadig større aktører. Som en del av en stor og landsdekkende organisasjon får vi nå større muskler til å videreutvikle Brdr Grønnerud i fellesskap med Recover Nordic».

Brdr Grønnerud vil inntil videre fortsette som et selvstendig datterselskap av Recover Nordic. Det er ikke planlagt noen umiddelbare endringer og selskapets ledelse, organisasjon og virksomhet vil fortsette som før.

Recover Nordic Group
Recover Nordic Group er Nordens største leverandør av skadesanerings- og industritjenester med ca. 1 700 ansatte, hvorav 630 medarbeidere er ansatt i Norge, og en total omsetning på 2,3 mrd. Recover Nordic hjelper døgnet rundt forsikringsselskaper og deres kunder samt det offentlige, boligselskaper, industrivirksomheter og virksomheter i marine-/offshoresektoren med skadesanering og rekonstruksjon etter brann-, innbrudd-, storm- og vannskader, mv. Utover dette håndterer Recover Nordic alle former for industri- og spesialtjenester innen rengjøring, sanering og desinfeksjon.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon og spørsmål:

Vegar Kristoffersen, CEO, Recover Nordic AS
Telefon: +47 480 88 366
Epost: vkr@recover.no 

Audun Grønnerud, Brdr Grønnerud AS
Telefon: +47 951 01 160
Epost: audun@gronnerud.no 

Bilder

Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud AS
Administrerende direktør Audun Grønnerud i Brdr Grønnerud AS
Last ned bilde

Om Recover Nordic

Recover Nordic
Recover Nordic
Kristoffer Robins vei 13
0978 Oslo

815 55 555