Motvind Norge

Reagerer på uttalelsene til tidligere generalsekretær

Del

Motvind Norge stiller seg svært undrende til at Rune Haaland i dag uttaler til enerWE at han stiller sin plass til disposisjon, da engasjementet med Solar Mobil AS v/Rune Haaland er avsluttet.

Som kjent ble det den 20.11.2019 inngått avtale mellom Solar Mobil AS v/Rune Haaland og
Motvind Norge der Rune Haaland gjennom sitt firma ble leiet inn av Motvind Norge til å
ivareta funksjonen som generalsekretær slik denne er definert i foreningens vedtekter.
Avtalen hadde en varighet til 30.4.2020, men ble i mai 2020 forlenget til utløpet av oktober
2020.

Styret i Motvind Norge har ikke lenger tillit til Solar Mobil AS ved dets representant Rune
Haaland. I lys av dette har styret i Motvind Norge besluttet at Solar Mobil AS ved Rune Haaland med umiddelbar virkning skal opphøre å fungere som generalsekretær i Motvind
Norge.

Samtidig tilbakekalles alle fullmakter gitt til Solar Mobil AS og/eller Rune Haaland.
Dette innebærer at Solar Mobil AS og/eller Rune Haaland ikke i noen sammenheng kan representere eller uttale seg på vegne av Motvind Norge. Det kan videre ikke inngås eller avsluttes avtaler for Motvind Norge, og ingen disposisjonsretter Solar Mobil AS og/eller Rune
Haaland måtte ha, enten formelt eller uformelt, kan benyttes.

I diverse medieoppslag går det frem at Rune Haaland påstår han har blitt «instruert av både økonomisjefen og advokaten» til å inkalle til landsmøte i Motvind Norge. Med «økonomisjefen» antas det at Haaland referer til firmaet som har vært Motvind Norge sin leverandør av regnskapstjenester. Med «advokaten» antas det at det refereres til advokat som har representert Motvind Norge i flere saker.

Som det fremgår av Motvind Norge sine vedtekter, så er det Styret som innkaller til landsmøte. Et flertall i Styret, eller 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært landsmøte. Et ekstraordinært landsmøte kan det innkalles til på 3 ukers varsel.
Som kjent kunne ikke planlagt landsmøte avholdes i vår grunnet Covid-19. Styret utsatte derfor landsmøtet til oktober 2020. Styret har gjort vedtak om at det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte 31. oktober. Innkallingen til dette landsmøtet er ikke sendt ut, og som det fremgår av vedtektene så er fristen for inkalling til ekstraordinært landsmøte 3 uker.

Motvind Norge har engasjert Advokat Johs. A. Aspehaug, Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, til å håndtere tvisten mellom Solar Mobil AS og organisasjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Spørsmål kan rettes til nestleder i Motvind Norge, Harald Kjelstad. Mobil: 908 35 192

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

MOTVIND Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

MOTVIND Norge ser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkninga for skadelige inngrep og tvangstiltak. Vårt mål er å drive fram bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraft.  Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klima, natur og miljø. Det er behov for klimaregnskap som viser hvordan tiltak henger sammen og hva som skal til for å skape natur og samfunn i balanse. 

Med mer enn 18 500 medlemmer, så er MOTVIND Norge landets raskest voksende natur- og miljøvernorganisasjon.

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom