GlobeNewswire

Rättelse: Sinch AB (publ): Sinch blir ledande inom rösttjänster i USA genom förvärv av Inteliquent

Dela

Rättelse av tidigare svenskspråkigt pressmeddelande. Korrekt köpeskilling är 1 140 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis, vilket reflekteras i den uppdaterade texten nedan. 

--

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva Inteliquent, den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA, för en total kontant köpeskilling om 1 140 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis.

Förvärvet etablerar Sinch som en ledande leverantör av rösttjänster till amerikanska företag och teleoperatörer. De ekonomiska fördelarna av ett helägt nätverk gör att Sinch kan fortsätta generera lönsam tillväxt och samtidigt investera kraftigt i innovation och go-to-market.

Inteliquent tillhandahåller röstkommunikation för de ledande leverantörerna av kommunikationstjänster och företag i Nordamerika. Bolaget äger ett redundant, geo-diversifierat, operatörsklassat Tier 1-nätverk som är direkt kopplat till operatörer som når 94 procent av den amerikanska befolkningen. Plattformen hanterar mer än 300 miljarder minuter röstsamtal per år och företaget har registrerat mer än 100 miljoner aktiva telefonnummer åt sina kunder.

”Att nå en stark position på den amerikanska röstmarknaden är avgörande för att etablera Sinch som den ledande globala plattformen för molnbaserade kommunikationstjänster. Inteliquent levererar tjänster till de största och mest krävande röstkunderna i USA men den oöverträffade kvalitet som ett helägt nätverk medför. Vårt samlade erbjudande med både röst- och meddelandetjänster ger oss unika möjligheter att växa vår affär och ge företag de verktyg som krävs för att skapa en förstklassig kundupplevelse”, säger Oscar Werner, VD för Sinch.

Inteliquent har format en stark go-to-market-strategi som en pålitlig partner för ledande företag inom molnkommunikation, samarbetsverktyg, internkommunikation och kundtjänsthantering. Ett nära samarbete med partners kommer att vara en fortsatt prioritering efter att transaktionen har slutförts.

”Vi är väldigt glada över de stora möjligheter den här affären skapar och det breddade produkterbjudande vi nu kommer att kunna erbjuda våra kunder. Att kombinera vårt ledande rösterbjudande med Sinch globala meddelandeplattform ger oss verkligen en ledande position inom den snabbt växande marknaden för molnkommunikationstjänster”, säger Ed O’Hara, VD för Inteliquent.

Resultat

Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2020 hade Inteliquent intäkter på 533 miljoner USD, ett bruttoresultat på 256 miljoner USD, EBITDA på 135 miljoner USD och capex på 32 miljoner USD. Justerat för ökade affärsvolymer relaterad till Covid som anses vara tillfälliga, skulle intäkterna ha varit 499 miljoner USD, bruttoresultatet 233 miljoner USD och justerad EBITDA 112 miljoner USD. Verksamheten har över 500 anställda i USA och huvudkontor i Chicago, Illinois.

Inteliquent består av två affärsenheter som använder samma underliggande nätverk. CPaaS-verksamheten (Communications-Platform-as-Service) omfattar Inteliquents företagsinriktade API-erbjudande som låter företag förvärva telefonnummer och bädda in röstsamtal i sina egna produkter eller affärsprocesser. IaaS-verksamheten (Infrastructure-as-a-Service) omfattar en rad affärskritiska tjänster till fasta och mobila telekomoperatörer, bland annat tjänster för samtalsterminering till andra nät och hantering av samtal till avgiftsfria 1-800-nummer.

Inteliquents operatörsfokuserade IaaS-verksamhet stod för 54 procent av intäkterna och 48 procent av bruttoresultatet år 2020. Den företagsinriktade CPaaS-verksamheten stod för 46 procent av intäkterna och 52 procent av bruttoresultatet i samma kalenderår. Den genomsnittliga omsättningstillväxten under de senaste två åren var cirka 11 procent med en tillväxt i CPaaS-segmentet på nästan två gånger denna nivå.

Efter stängning förväntar sig Sinch att återinvestera 15-20 miljoner USD av EBITDA för att påskynda Sinch och Inteliquents gemensamma produktutveckling inom CPaaS-röst, stärka Inteliquents go-to-market och erbjuda rösttjänster i fler marknader utomlands.

Förvärvs- och integrationskostnader av engångskaraktär beräknas uppgå till 15-20 miljoner USD över 18 månader.

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/EBITDA-multipel på 8.4x, eller 10.2x justerat för Covid-relaterad vinst under 2020 som bedöms vara av tillfällig karaktär.

Finansiering

Inteliquent förvärvas genom det legala bolaget Onvoy Holdings Inc.

Förvärvet finansieras genom en kombination av kassa och lånefaciliteter. Då transaktionen slutförs kommer Sinch att betala säljaren en kontant köpeskilling om 1 140 miljoner USD. Sinch har säkerställt förvärvsfinansiering till ett belopp om 8 200 miljoner SEK med Handelsbanken och Danske Bank som långivare i tillägg till existerande finansiering som hålls med samma banker. Med den nya finansieringen på plats kommer Sinch att ha bekräftad finansiering om 9 700 miljoner SEK. I tillägg till kreditfaciliteterna så har bolaget tillgänglig kassa och checkkrediter.

Förvärvsfinansieringen som har överenskommits med långivarna har finansiella kovenanter som kommer att tillåta genomförandet av transaktionen samt upptagandet av ny skuld.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA -1,2x per Q3 2020. Förvärvet av SAP Digital Interconnect (SDI) stängde den 1 november 2020, och den 30 november 2020 genomförde Sinch en riktad nyemission om 3 187 736 aktier. Dessutom stängde förvärvet av Wavy den 1 februari 2021.

Proforma nettoskuld/justerad EBITDA hade uppgått till -1,3x per Q3 2020 om förvärven av SDI och Wavy samt den riktade nyemissionen hade slutförts per det tredje kvartalet. Denna beräkning av proforma nettoskuld/justerad EBITDA inkluderar justerad EBITDA i alla förvärvade bolag under de senaste 12 månaderna. Om även förvärvet av Inteliquent hade slutförts vid denna tidpunkt hade proforma nettoskuld/justerad EBITDA uppgått till 3.7x. Denna kvot förväntas falla under tiden fram till förvärvet slutförs genom kassagenerering och vinsttillväxt.

Regulatoriska godkännanden

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive godkännande från CFIUS och amerikanska konkurrensmyndigheter samt godkännande från FCC, vissa regleringsmyndigheter samt erhållandet av övriga tillstånd.

Tidsplan

Transaktionen förväntas slutföras under H2 2021.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgvare till Sinch i denna transaktion. Rothschild & Co och Truist agerar finansiell rådgivare till Inteliquent och Latham & Watkins LLP är legal rådgivare.

Telefonkonferens och webbpresentation

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, onsdag 17 februari, kl 12.00 CET.

Presentationsmaterial kommer att publiceras på investors.sinch.com och en livesänd webcast kommer att sändas på investors.sinch.com/webcast. Det går även bra att delta via telefon, ring ett par minuter i förväg för att säkerställa att du kopplas fram innan konferenssamtalet börjar.

Sverige:                     +46 (0) 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 (0) 203 00 95 710
USA:                          +1 917 720 0178

Access code:             117 44 57

For ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:          +46-722-45 50 55
E-post:         thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om Inteliquent

Inteliquent hanterar kommunikation åt USA:s ledande operatörer och företag. Grunden i Inteliquents kommunikationsplattform är ett redundant Tier-1 nätverk med bred geografisk täckning och extremt hög tillgänglighet. Nätverket når mer än 12 200 knutpunkter i hela USA och hanterar mer än 300 miljarder minuter röstsamtal per år. Läs mer på inteliquent.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 07:40 CET.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Baltic Data Center Operators DEAC and DLC Developed a Reliable Business Continuity Solution21.4.2021 09:15:00 CEST | Press release

Data center operator DEAC, in cooperation with the Lithuanian company Data Logistics Center (DLC), pooled their resources and created a disaster recovery solution for enterprises, based on two data centers in Riga (Latvia) and Vilnius (Lithuania). Now DEAC provides its customers with the opportunity to choose the main and backup data center infrastructure location either in Riga or Vilnius. This solution allows businesses to continue their operation even in case of an incident. “The geographic location of two Baltic countries expands the possibilities of data storage and backups in reliable and independent data centers,” comments Andris Gailitis, CEO of DEAC. “It is difficult to foresee the impact of information systems’ failures and recovery times for a company's operations and profits. Therefore, we are taking steps to prevent potential data loss,” adds Darius Zailskas, CEO of DLC. In 2020 both companies were acquired by the Swiss infrastructure investment fund managed by Quaero Capi

PCI Biotech Holding ASA publishes the Annual Report 202021.4.2021 09:05:17 CEST | Press release

Oslo, Norway, April 21, 2021 The Board of Directors of PCI Biotech Holding ASA has approved the Annual Report 2020 and the report is attached. The Annual Report 2020 is also available on the company’s website www.pcibiotech.com. For further information, please contact: PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, N-0379 Oslo Per Walday, CEO, pw@pcibiotech.no, Mobile: +47 917 93 429 Ronny Skuggedal, CFO, rs@pcibiotech.no, Mobile: +47 940 05 757 About PCI Biotech PCI Biotech is a biopharmaceutical late stage clinical development company focusing on development and commercialisation of novel therapies for the treatment of cancer through its innovative photochemical internalisation (PCI) technology platform. PCI is applied to three distinct anticancer paradigms: fimaChem (enhancement of chemotherapeutics for localised treatment of cancer), fimaVacc (T-cell induction technology for therapeutic vaccination), and fimaNAc (nucleic acid therapeutics delivery). Photochemical internalisation indu

AB Klaipėdos nafta (KN) will hold an Investor Conference Webinar to introduce unaudited financial results for the three months of 202121.4.2021 08:00:00 CEST | Press release

KN invites shareholders, investors, analysts and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on theApril 30th of 2021 at 9.00 am (EET). The presentation will be held in English. The webinar will be hosted by KN Chief Executive Officer Darius Šilenskis and Chief Financial Officer Jonas Lenkšas who will introduce the performance and unaudited financial results of KN for the three months of 2021. After the presentation investors are welcome to ask questions. Due to limited webinar time, we encourage participants to send their questions before the webinar until July 28th to emilija.ivanauskaite@nasdaq.com How to join the webinar? To join the webinar, please register via following link:https://register.gotowebinar.com/register/7211612518603224845You will be provided with the webinar link and instructions how to join successfully. When joining the webinar for the first time, you will be asked to download the plug-in which will take only few seconds. In case plug-in c

Enento Group’s CEO Jukka Ruuska leaves the company21.4.2021 08:00:00 CEST | Press release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE ON 21 APRIL 2021 AT 9.00 A.M. EEST Enento Group’s CEO Jukka Ruuska leaves the company Enento Group Plc’s CEO Jukka Ruuska has given notice of his resignation from the company. The Group’s Board of Directors will start the recruiting process of a new CEO immediately. Jukka Ruuska will continue in his position until his successor will start, however no later than 31 October 2021. “After nearly a decade as CEO, it’s time for personal renewal and time to move towards new. It has been a great opportunity to develop Asiakastieto to Enento Group together with great Enento employees committed to business development. I am proud of the results we have achieved and would like to thank all my excellent colleagues. Meeting customers is one of the best parts of this work and I want to express my gratitude to our customers for the opportunity for a real dialogue”, says Jukka Ruuska, CEO of the Enento Group. “I would like to thank Jukka for his significant con

Positive results despite impact of Covid-19 and strained competitive environment21.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

Press release Embargo until 21 April 2021 at 7:00 am Regulated information – Inside information Financial information for the first quarter 2021 Positive results despite impact of Covid-19 and strained competitive environment Mobile postpaid customer base +3.0% yoy / Cable customer base +24.8% yoyQ1 Revenues -1.0% yoy / Q1 Retail service revenues +1.9% yoy Q1 EBITDAaL+12.8% yoy, +4.6% yoy excluding seasonality effect 2021 guidance confirmed Q1 Operational HighlightsCommercial performance remained solid amid a tougher competitive environment and on-going Covid-19 measures that limited the shops’ full capacity. Go portfolio remains a success, with Go Unlimited special edition gaining traction. During the quarter, 23k new mobile postpaid customers were added, reaching 2.7m subscribers (+3.0% yoy). Cable net adds continued to be strong with 23k new customers. One third of the gross adds are Love Duo customers, confirming the commercial trend of former quarters. Convergent mobile subscriber

Kitron: Electrification and Industry sectors drive revenue growth21.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

(2021-04-21) Kitron today reported quarterly figures showing strong growth within the market sectors Electrification and Industry. Kitron’s revenue for the first quarter was NOK 938 million, an increase of 7 per cent compared to last year. Profitability expressed as EBIT margin was 7.0 per cent in the first quarter, compared to 6.7 per cent in the same quarter last year. Peter Nilsson, Kitron's CEO, comments: “We continue to capitalize on two of the most fundamental changes in the global economy: the move to renewable energy and electrification and the rapid growth in machine-to-machine communications. The demand is very strong. However, as the general material supply situation is challenging, Kitron’s operations will have to be flexible to deliver the demand. In general, the first quarter demonstrates that Kitron’s growth follows the strategic path we outlined at our capital markets presentation in March.” Increased revenue Kitron’s revenue for the first quarter was NOK 938 million, c

To the Shareholders of Cavotec SA: Notice of Annual General Meeting21.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

The AGM will take place Thursday, May 27, 2021, 14:00 CEST at Cavotec SA headquarters in Lugano, Switzerland (Via G.B. Pioda 14, Lugano). IMPORTANT COMMUNICATION:no personal attendance and exercise of rights exclusively through the Independent Proxy In view of the current situation involving the spread of the Covid-19, it will not be possible to attend the Annual General Meeting in person. As a result, the Board of Directors based on art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19; SR 818.101.24 of 19 June 2020 – Status as of 15 April 2021) decided that the shareholders of Cavotec SA may exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively through the Independent Proxy. For more information regarding the appointment of the Independent Proxy please refer to the “Participation” section below. AGENDA AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS 1. Appointment of the Chairman of the day According to the Art. 11 of the Articles of Association, general meetin