GlobeNewswire by notified

RÄTTELSE: Listing Partners Sarl Research uppdaterar värderingen på Kvanto Payment Services Ltd.

Dela

Skäligt marknadsvärde uppskattas till 922 miljoner CAD eller 10 dollar per aktie

STOCKHOLM, Sverige, Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- I ett meddelande som utfärdades under samma rubrik den 8 januari av Kvanto Payment Services Ltd., ska underrubriken och andra stycket om marknadsvärderingen vara ”922 miljoner CAD eller 10 dollar per aktie”, inte ”922 miljoner CAD eller 10 USD per aktie.” Den korrigerade versionen följer:

Listing Partners Sarl, Research Department, (”Listing Partners Research”) har uppdaterat sin värderingsrapport för Kvanto Payment Services Ltd. (”Kvanto”). Företaget har utarbetat värderingsrapporten baserat på Kvantos förväntade prognostiserade resultat.

Rapporten beräknar en skälig marknadsvärdering på cirka 922 miljoner CAD eller 10 dollar per aktie.

Hela rapporten finns att läsa här: värderingsrapport och värdering XLSX

Listing Partners Research är en oberoende avdelning hos Listing Partners Sarl som bedriver forskning om ekonomi och kapitalmarknaderna, inklusive företag som Kvanto. Kvanto har samarbetat med Listing Partners Sarl och koncerngruppen Listing Partners Ltd för att finansiera och hjälpa dem att notera sina aktier på erkända börser.

Kvanto förbereder för närvarande ett prospekt som företaget planerar att registrera i början av 2022 för att ansöka om att få sina stamaktier noterade på den kanadensiska värdepappersbörsen (”CSE”).

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto konkurrerar på den snabbt föränderliga marknaden för digitala betallösningar. Kundanpassning har visat på Kvantos kompetens i branschen.

(PSP-ISO-certifierade) Kvanto, en ledande europeisk leverantör av multifunktionella betaltjänster, har en internationellt erkänd betallösning som integrerar ledande köpare som hanterar olika betalmetoder och betalkort, kopplade till affärer online och offline, på ett effektivt, prisvärt och pålitligt sätt.

Kvanto har byggt upp ett omfattande nätverk av partners och medarbetare från hela världen. De är välutrustade och erfarna utvecklare av betallösningar för kunder, oavsett plats och närvaro.

Kvanto Payment Services A/S, baserat i Danmark, är ett operativt dotterbolag som ägs till 100 % av Kvanto Payments Services Ltd i Kanada.

Mer information finns på: www.kvanto.com

Om Listing Partners Sarl Research och företagskoncernen Listing Partners.

Listing Partners Research är en oberoende avdelning inom Listing Partners Sarl. Den forskning som den bedriver avser ekonomi, kapitalmarknader och företag som är eller har varit involverade med Listing Partners Sarl eller med företagskoncernen Listing Partners. Listing Partners Sarl är ett oberoende företag verksamt inom företagskoncernen Listing Partners. Gemensamt driver de ett internationellt värdepappersföretag verksamt inom kapitalmarknadssystemet. Deras fokus ligger på att skapa och hantera den pågående offentliga planen och processen för företag genom att arbeta med ledningsgruppen för en framgångsrik notering och finansiering. Deras erfarenhet och kunskap leder deras kunder genom varje aspekt av börsnoteringen på en erkända primärbörser, vilket ofta resulterar i möjligheter till dubbelnotering på andra internationella aktiemarknader.

För investerarinformation, kontakta:

Bashar Alsaneh
support@listingpartners.lu

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att” och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Listing Partners Sarl Research och Kvanto Payment Services Ltd. är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Listing Partners Sarl Research har inte kompenserats för att upprätta denna uppdaterade värderingsrapport, men Listing Partners Sarl och företagskoncernen Listing Partners äger aktier i Kvanto.

Detta meddelande är inte en uppmaning till investeringar och tillhandahålls endast i informationssyfte.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ahold Delhaize share buyback update16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, August16, 2022 – Ahold Delhaize has repurchased 254,408 of its common shares in the period from August 8, 2022 up to and including August 12, 2022. The shares were repurchased at an average price of € 27.21 per share for a total consideration of € 6.9 million. These repurchases were made as part of the € 1 billion share buyback program announced on November 15, 2021. The total number of shares repurchased under this program to date is 20,621,088 common shares for a total consideration of € 561.6 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2022/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering16.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut. Thomas Feldthus, VD: ”Vi tror att vi har löst knäckfrågorna för att utveckla nästa generation av läkemedelskandidater av den här klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsevärd, att döma av vissa viktiga läkemedelsavtal som nyligen slutits på Kv7-området.” Miljontals människor runt om i världen påverkas i dag av epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande krampanfall. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi. Läkemedel mot kramper kan desutom ha funktionshämmande biverkningar, som ofta måste minimeras genom no

Saniona progresses its Kv7 epilepsy program into Lead Optimization16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE August 16, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has progressed its promising Kv7 epilepsy program into the Lead Optimization Phase, which is the last drug discovery phase before potential selection of a clinical candidate. Thomas Feldthus, CEO: “We believe that we have cracked the main challenges for making the next generation drug candidates of this class and see significant potential for delivering new breakthrough epilepsy treatments. The financial upside could be substantial based on very significant pharma deals recently executed in the Kv7 field”. Epilepsy, characterized by recurrent seizures, currently affects millions of people worldwide. There is a significant medical need as approximately 30% of patients are insensitive to treatment by conventional epilepsy medicines. Furthermore, anti-seizure therepy may cause disabling side effects and often require careful dose adjustment to minimize these. Kv7 ion ch

JULY VOLUME REPORT: STRONG PASSENGER RECOVERY, DROP IN CHANNEL FREIGHT MARKET16.8.2022 07:35:00 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 24 - 16 August 2022 Ferry – freight: Total volumes in July 2022 were 6.2% below 2021. Activity was overall robust in freight markets except for parts of the Baltic Sea region and the Channel Dover Strait corridor. North Sea volumes were overall below 2021 as UK routes were on level while routes between Sweden and the Continent were below 2021. The latter decrease was due to lower automotive and paper volumes as well as high activity for these segments last year in July. Volumes in the Mediterranean network continued to grow reflecting a high level of Turkish industrial production and exports. Channel’s volumes were below 2021 following a decrease in total market volumes. Baltic Sea’s volumes were below 2021 due to the war in Ukraine. Volumes were mainly lower between Germany and Lithuania. For the last twelve months 2022-21, the total transported freight lane metres decreased 0.6% to 43.6m from 43.9m in 2021-20. Ferry – passenger: The number of passengers increased fi

JULI MÆNGDERAPPORT: STÆRKT PASSAGEROPSVING, NEDGANG I KANALENS FRAGTMARKED16.8.2022 07:35:00 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 24 - 16. august 2022 Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2022 var 6,2% lavere end i 2021. Aktiviteten var generelt robust på fragtmarkederne bortset fra dele af Østersø-regionen og Kanalens Doverstræde. North Seas mængder var samlet set lavere end i 2021, da ruterne til Storbritannien var på niveau, mens ruterne mellem Sverige og kontinentet var lavere end i 2021. Sidstnævnte nedgang skyldtes lavere bil- og papirmængder samt høj aktivitet for disse segmenter sidste år i juli. Mediterraneans mængder fortsatte med at stige, hvilket afspejler en fortsat høj tyrkisk industriproduktion og eksport. Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede markeds mængder. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine. Mængderne var primært lavere mellem Tyskland og Litauen. For de sidste 12 måneder 2022-21 var der en nedgang i det samlede antal transporterede fragt-lanemeter på 0,6% til 43,6 mio. fra 43,9 mio. i 2021-20. Færg