Nærings- og fiskeridepartementet

Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Del

Det partssammensatte maritime utvalget har i dag levert sin rapport til statsråden med forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg ledet av tidligere fiskeridirektør Liv Holmefjord. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

– Utvalgets leder og utvalgets medlemmer har lagt ned en stor innsats, og jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Utvalgets anbefaling til regjeringen er todelt. For det første anbefales at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart. På den andre siden anbefales at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk styrkes og i større grad lovfestes.

– Partene i utvalget har hatt ulike syn på sentrale spørsmål, men jeg synes vi har hatt konstruktive diskusjoner. Jeg vil berømme utvalgets medlemmer for deres vilje til å finne kompromiss, og er tilfreds med at vi kan legge fram en omforent anbefaling, sier Liv Holmefjord.

Utvalget ble nedsatt 20. august 2020 og besto av representanter fra LO, Unio, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund, Norges Rederiforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart.

Rapporten er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og regjeringen vil orientere Stortinget om rapportens innhold på egnet måte.

Hele rapporten kan leses her.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom