Parat

Rapport: ABE-reformen gir bekymring for rettssikkerheten

Del

Regjeringens ABE-reform gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer tilliten og kvaliteten i rettspleien ifølge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Parat. Leder i Parat, Vegard Einan, mener dette gir grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger.

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Rapporten peker spesielt på syv forhold som gir grunn til bekymring:
* Det foreligger allerede eksisterende kapasitetsutfordringer.
* Mulige gevinster fra ABE-reformen forskutteres.
* Innsparinger begrunnet i ABE-reformen utgjør mer enn de skisserte 0,5 % 1 2017.
* De minste domstolene er spesielt utsatt.
* Kvaliteten i tjenestene utfordres.
* Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres.
* Ressursbehovet i domstolene forventes å øke.

Roper et varsku

Einan sier det er grunn til å rope varsku om den situasjonen man nå står overfor i domstolene.
– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier Parat-lederen.

Han sier det i rapporten tydelig fremkommer at ABE-reformens innsparinger i hovedsak tas ut gjennom reduserte lønnskostnader.
– Dette skyldes selvsagt at handlingsrommet for ledelsen i domstolene er så lite at det eneste stedet hvor man har mulighet for å hente ut kjappe effekter er ved å holde stillinger vakante og redusere bemanningen. Dette er ikke bærekraftig over tid, og jeg deler Domstoldirektørens bekymring om dette vil gå utover både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet, sier Einan.

Kostbar sparing

Einan sier domstolene har hatt en langsiktig satsing på digitalisering, dette for å gi økt kvalitet og høyere effektivitet i domstolene.
– Samtidig stiller digitalisering krav både til teknisk utstyr, programvare og kompetanseutvikling for å hente ut en gevinst. Domstolene har allerede lite handlingsrom og rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser til mangelfull opplæring. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at man ikke får hentet ut de nødvendige effekter, sier han.


Parat-lederen sier regjeringen forskutterer gevinsten før effektiviseringen er gjennomført.
– Dette fører igjen til manglende handlingsrom, og regjeringens sparing fører til økte kostnader for samfunnet, sier Einan.

<FAKTA>

Hva er ABE-reformen?

Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen), som forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen
skal ifølge regjeringen gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet.


Rapporten er vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom