Norsk Kiropraktorforening

Rammer 1,2 millioner nordmenn! Fersk rygg- og nakkerapport avdekker betydelig behov for spissede satsinger i helsetjenesten

Del

Oslo Economics lanserte tirsdag 25. juni rapporten “Bærekraft i Praksis”, en samfunnsøkonomisk analyse av rygg- og nakkeplager, på Universitetet i Bergen. Rapporten, finansiert av Norsk Kiropraktorforening, har fokus på kostnader og utbredelse av rygg- og nakkeplager og er den aller første i sitt slag. Rapporten belyser den enorme helseutfordringen, og konstaterer at rygg- og nakkeplager er den største årsak til helsetap og yrkesfravær.

F.v Generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, Gruppeleder, Høyres bystyregruppe, Hilde Onarheim, Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, Professor i Fysioterapi ved UiB, Jan Magnus Bjordal.
F.v Generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, Gruppeleder, Høyres bystyregruppe, Hilde Onarheim, Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, Professor i Fysioterapi ved UiB, Jan Magnus Bjordal.

Den ferske rapporten viser tydelig behov for satsinger på muskelskjeletthelsefeltet. Spesielt på rygg- og nakkeplager som årlig rammer 1,2 millioner nordmenn. Den dystre statistikken viser at man må tenke nytt. Det krever både spissede satsinger og økt forskningsaktivitet for å finne tverrfaglige løsninger for befolkningen og samfunnet.

I rapporten kommer det frem at plagene koster Norge 165 milliarder kroner i tapt helse, og belaster helsevesenet for omlag 9 milliarder årlig.  

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics. Partner Erik Magnus Sæther presenterte og analyserte rapporten til politikere, presse og ansatte på UiB tirsdag 25.juni.

– Rygg- og nakkeplager er den viktigste enkeltårsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge, og kan derfor anses som et folkehelseproblem. Strakstiltak for de som plages kan gi økt livskvalitet, redusere behovet for helsetjenester og bidra til større grad av deltakelse i arbeidslivet. I tillegg er det viktig med forebyggende tiltak, særlig når det gjelder livsstilsrelaterte risikofaktorer som røyking, overvekt og fysisk inaktivitet, sier Sæther.  

En kiropraktorutdanning i sikte
Tallenes klare tale presser frem behovet for nytenkning og konkrete tiltak.  

Kiropraktorer er en del av primærhelsetjenesten og omtales i rapporten. Til tross for at kiropraktorer i Norge er offentlig autorisert helsepersonell med refusjon fra HELFO, og rett til både å henvise og sykmelde, står de per dags dato uten en nasjonal utdanning.  

Espen Ohren, styreleder i Norsk Kiropraktorforening, er fornøyd med at man nå får helt ferske tall som viser behov for satsinger på muskelskjeletthelsefeltet. En konkret satsing det har vært arbeidet lenge med, er en nasjonal kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning i primærhelsetjenesten. Det er nå et omforent ønske blant både politikere og universitetet i Bergen å etablere kiropraktorutdanningen med oppstart i 2021. 

–  Kiropraktorutdanning i Bergen er viktig for fagutvikling, samhandling mellom studenter og faggrupper, og felles tverrfaglig forskning. Myndighetene har ansvar for å ivareta pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Da spesielt innen rygg- og nakkeplager som er Norges dyreste helseproblem og største årsak til tapt helse og yrkesfravær. Likeså er det viktig å kvalitetssikre og dimensjonere utdanningen ut ifra nåværende og fremtidige behov, sier Ohren. 

Ohren løfter frem at resultatet av rapporten synliggjør og forsterker viktigheten av å utføre konkrete satsninger på muskel- og skjelettfeltet. Det må satses på diagnostikk, behandling og koordinering av pasienter med rygg- og nakkeplager i primærhelsetjenesten. Ved å samle forskning og utdanning innen kiropraktikk, medisin og fysioterapi blir Bergen «Primærhelsehovedstaden» i Norge.

Rammer flest kvinner
Årsaken til det store sykefraværet grunnet rygg- og nakkeplager er sammensatt. Dagens illevarslende tilstand utfordrer velferdsstatens bærekraft. 

I rapporten kommer det frem at over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager, er kvinner i yrkesaktiv alder.  

– Denne problemstillingen er omfattende og økende. Når vi i tillegg vet at kun halvparten av yrkesaktive står i jobb frem til pensjonsalder, er det viktig å belyse det enorme helseproblemet for befolkningen og samfunnet, og spisse tiltak som treffer pasientgruppen direkte. Her vil enhver liten bedring kunne gi store besparelser og hjelpe mange, sier Ohren. 

Kontakter

Erik Magnus Sæther, Senior Partner i Oslo Economics
ems@osloeconomics.no
+47 940 58 192

Espen Ohren, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening
ohren@kiropraktikk.no
+47 917 72 220

Bilder

F.v Generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, Gruppeleder, Høyres bystyregruppe, Hilde Onarheim, Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, Professor i Fysioterapi ved UiB, Jan Magnus Bjordal.
F.v Generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, Gruppeleder, Høyres bystyregruppe, Hilde Onarheim, Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, Professor i Fysioterapi ved UiB, Jan Magnus Bjordal.
Last ned bilde
Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther
Senior Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther
Last ned bilde
Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren
Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren
Last ned bilde

Om Norsk Kiropraktorforening

Norsk Kiropraktorforening
Norsk Kiropraktorforening
Storgata 10A
0155 Oslo

23 10 64 90http://www.kiropraktikk.no

Følg pressemeldinger fra Norsk Kiropraktorforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Kiropraktorforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.