Rambøll

Rambølls bærekraftspris til Byggeplan Klypen og Bane Nor

Del

For sekstende gang deler Rambøll ut Bærekraftsprisen. Prisen tildeles internt og til kunden Rambøll og Henning Larsen arbeider sammen med i prosjektet. I år gikk bærekraftsprisen til Bane NOR og Byggeplan Klypen. Prisen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen med årets bærekraftspris.
Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen med årets bærekraftspris.

Prosjektet er en del av Follobanen, og er et prosjekt som skal styrke jernbanens konkurransekraft, redusere biltrafikk og styrke bo- og arbeidsområde sør-øst for Oslo.

Klima og miljø hensyntas blant annet gjennom materialvalg og plangrep for å redusere CO2-utslipp. I tillegg bevares all eksisterende natur, som er en del av et viktig, sammenhengende grøntareal i bykjernen. Prosjektteamet har i løsningsforslaget også minimert graving i kulturlag, og gjort alt som kan gjøres for å ta vare på og fremheve kulturminner i Middelalderparken. Sosial bærekraft ivaretas gjennom tilrettelegging for universell utforming, som utjevner forskjeller og inviterer alle til å bruke parken. Prosjektet har levert et godt økonomisk resultat, får svært gode tilbakemeldinger fra kunden, og er et eksempel på at bærekraft er god butikk. 

Avmystifisere bærekraftsarbeidet
– Jeg vil gjerne formidle viktigheten av å avmystifisere det å arbeide med bærekraft. Vi har hatt fokus på at terskelen skal være lav for å diskutere bærekraft, og at det er viktig at ingen føler at de ‘dummer seg ut’ gjennom å foreslå tiltak eller spørre hva andre mener. Vi har også hatt søkelys på å ha en nysgjerrig og lyttende tilnærming til bærekraft, sier prosjektleder Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll. Hun er opptatt av å formidle godt samarbeid og kommunikasjon i prosjektorganisasjonen og med kunden, som suksessfaktorer for god gjennomføring av prosjektet.

Fornøyd kunde
Jon Børresen
er prosjektleder i Bane Nor, og er ansvarlig for Civil og innføring av Oslo S. Han kan bekrefte det gode kompaniskapet;

– Takket være det gode samarbeidet med Rambøll har vi i fellesskap fått til en fantastisk utvikling av et område som tidligere var preget av tung infrastruktur. Dette vil bli et stort løft for Oslo og denne delen av byen, uttaler Jon Børresen. 

Inviterer til prosjeketdeltakere til felles feiring
Som en del av bærekraftsprisen får prosjektteamet i Byggeplan Klypen 30.000 kroner øremerket en utviklingsreise. I mai neste år planlegger prosjektet å bruke den tildelte pengepremien for å samle alle som er en del av prosjektet for en felles befaring i Middelalderparken med guidet rundtur.

Parken er under bygging og skal stå klar når Oslo feirer at sitt bynavn er 100 år sommeren 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Kaisa Stina Tofthagen, Prosjektleder

Mob. 911 36 142
E-post: kaisa.tofthagen@ramboll.no

Bilder

Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen med årets bærekraftspris.
Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen med årets bærekraftspris.
Last ned bilde
Middelalderparken Foto: Illustrasjon: Rambøll - i Norge/Henning Larsen
Middelalderparken Foto: Illustrasjon: Rambøll - i Norge/Henning Larsen
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 16.000 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom