Rambøll

Rambøll med omfattende kontrakt for Vann- og avløpsetaten i Oslo

Del

Når Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann og redusere sårbarheten, skal Rambøll gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Prosjektene vil sikre en trygg vannforsyning til Oslos befolkning, også ved svikt i dagens vannforsyning. Dette gjøres ved å bygge en fullgod reservevannforsyning.

Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Illustrasjon: Oslo kommune
Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Illustrasjon: Oslo kommune

I forbindelse med byggingen av tunneler for overføring av drikkevann gjennom Oslo har Rambøll vunnet oppdraget med å gjennomføre tilstandsregistrering av bygninger og konstruksjoner som kan påvirkes av anleggsarbeidene som planlegges.

 Rambøll skal i tillegg etablere setningsovervåkning og regelmessig kontrollmåling, vibrasjonsmålinger, støy- og støvmålinger, måling av vibrasjonsstøy og tilstandsregistrering, dokumentasjon av energibrønner og drikkevannsbrønner og overvåkning av grunnvann og vannkvalitet i resipienter. Kartleggingen skal være ferdig før anleggsarbeidet i det aktuelle området påbegynnes og prosjektet skal overvåkes i hele anleggsperioden.

Delprosjektledere innen vannmiljø og grunnvann, Tom Øyvind Jahren og Michael Helgestad, kan fortelle at Rambøll allerede jobber med miljø- og poretrykksovervåkning til prosjektet «Ny Reservevannforsyning Oslo» for Vann- og avløpsetaten.

–Det betyr at vi nå har begge de store overvåkningskontraktene innen poretrykk, grunnvann og vassdragsovervåking. Rambøll har et etablert team som gjennomfører automatisk overvåking av grunnvannsbrønner, bekker, elver og innsjøer. I tillegg gjennomføres det månedlige prøvetakinger av alle vannforekomstene og resipienter som kan bli påvirket av prosjektet, sier Tom Øyvind Jahren.

–Dette er et stort, viktig og spennende prosjekt for oss. Vi vil bidra med å redusere ulempene for beboerne i Oslo ved å skape forutsigbarhet gjennom å informere og sørge for at alle føler seg ivaretatt gjennom byggeprosessen. Målet vårt er å skape forståelse for det arbeidet Oslo kommune skal gjøre i forbindelse med utbyggingen. Det er skikkelig moro for vann-, miljø- og Rambølls avdeling for automatiserte målinger (SBV-consult*) å vinne et så stort og synlig prosjekt, sier Marianne Aase, prosjektleder i Rambøll.

Hensikten med tilstandskartleggingen er å gi en objektiv beskrivelse og dokumentasjon av bygninger og øvrige konstruksjoner, og brønners tilstand før byggestart. Gjennom grunnvanns-, setnings- og vibrasjonskontroller samt miljøovervåking får en fram vesentlig informasjon under anleggsarbeidet. Dette vil forebygge skader og gi grunnlag for å kunne korrigere anleggsdriften. Samtidig vil eventuelle årsaker til skader som påføres av byggeprosjektet dokumenteres. Brønner skal kartlegges for å forebygge skader og for å kunne utvikle erstatningsløsninger der dette er nødvendig.

Avdelingsleder og delprosjektleder i SBV-consult, Per Arne Søgård, kan fortelle at Rambøll benytter seg av markedets mest avanserte måleinstrumenter og dataprogrammer som gjør det enkelt for kunden å få innsyn gjennom nettbaserte løsninger. 

(SBV - sprengning, besiktigelse og vibrasjonsmåling)

Kontakter

Marianne Aase
Avdelingsleder prosjektledelse samferdsel
Mobil: 488 90 978
E-post: marianne.aase@ramboll.no

Bilder

Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Illustrasjon: Oslo kommune
Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Illustrasjon: Oslo kommune
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk2.9.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub. – Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom