Rambøll

Rambøll med økt kvinneandel; første gang over 40 prosent

Del
Rambøll har nådd 40 prosent kvinneandel i selskapet; et skritt på veien sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.
HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent.  Foto: Melisa Fajkovic.
HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent. Foto: Melisa Fajkovic.

- 8. mars og den internasjonale kvinnedagen skal ikke brukes til å skryte av oss selv og det vi har gjort til nå, sier Thunes. - Vi er glade for at vi har nådd et av våre mål, men vi skal bruke dagen til å minne oss om hvorfor likestilling, inkludering og mangfold er viktig for oss.
- Verden er i enorm endring og vår bransje har en avgjørende rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid i et mangfoldig samfunn. - Det er klart vi trenger ulike perspektiver for sammen å løse disse utfordringene, sier Thunes.

Per januar 2023 hadde Rambøll Norge en kvinneandel på 40,2 prosent. Også i toppledelsen er det 40 prosent kvinner. - Innen vår bransje er dette et solid tall, men vi ser likevel store forskjeller innen de ulike fagområdene, sier Thunes. - Vi skal trå hardere på gassen, ikke bremse, fortsetter han.

Fordomsfri rekruttering

Rambøll Norge har jobbet med likestilling, mangfold og inkludering over flere år. - Dette området krever en langsiktig tilnærming og kontinuerlig arbeid som involverer alle ansatte og ikke minst lederne i organisasjonen, sier HR-direktør Victoria Bodak.  - Et godt eksempel på et område hvor vi har jobbet strategisk er rekruttering, fortsetter hun.

For å løse fremtidens utfordringer er det behov for ny kompetanse innenfor flere av de klassiske ingeniørfagene. - For å lykkes må vi rekruttere mangfoldig og balansert, eller sagt på en annen måte, rekrutterer man fra en begrenset del av befolkningen reduseres sjansen for å finne den beste kandidaten, sier Bodak.

I Rambøll er det uformet en egen likestillings-, mangfolds- og inkluderingsguide myntet på ledere som skal rekruttere. Samtidig har alle som jobber med rekruttering fått opplæring og økt kompetanse på hvordan de skal oppdage, påpeke og utfordre ledere på dette området i rekrutteringsprosessen.

- Vi opplever at ledere er nysgjerrige og ønsker å finne kandidater med nye perspektiver, og ikke minst uttrykker de et ønske om å sikre rettferdige og fordomsfrie prosesser, sier Bodak.

Snakk om likestilling i hverdagen

Et annet viktig tiltak Rambøll har iverksatt det siste året er opplæringen alle ansatte tilbys om likestilling, mangfold og inkludering. Opplæringen tar for seg eksempelvis inkluderende språk, ubevisste fordommer og hvordan inkludere kollegaer i hverdagen.

– Jeg er opptatt av at vi ikke bare snakker om dette i festtaler, for likestilling handler også om inkludering i hverdagen. -Vi skal være bevisst på hvordan vi behandler hverandre som kollegaer og mennesker, og kunne ha en naturlig samtale om både likestilling, mangfold og inkludering sier Bodak.

- Det er klare mål og tydelige handlinger som må til for at vi skal bevege oss fremover, avslutter hun.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent.  Foto: Melisa Fajkovic.
HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic.
Administrerende diektør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Ny spydspiss innen digitalisering og innovasjon22.3.2023 14:00:00 CET | Pressemelding

Rambøll oppretter eget team for å samkjøre innovasjon, automatisering, teknologi og digital design. Uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg, vil enhetlige leveranser ved hjelp av digitalisering gjøre en stor forskjell. Ved å tilby virksomhetene den beste kompetansen og lokal kunnskap har aktører innen det grønne skiftet, som Freyr, valgt Rambøll som partner når de etablerer innovative fabrikker med banebrytende teknologi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom