Rambøll

Rambøll hjelper Skien kommune med håndtering av ekstremregn

Del

Klimaet er i endring og med det følger mer nedbør, mer overvann og større overvannsflommer. Skien kommune har, som mange andre byer, utfordringer knyttet til overvann. Nå utarbeider Rambøll en egen skybruddsplan for å gjøre byen bedre rustet til å håndtere fremtidig ekstremvær.

Rambøll skal utarbeide en egen skybruddsplan for Skien kommune. Foto: Skien kommune
Rambøll skal utarbeide en egen skybruddsplan for Skien kommune. Foto: Skien kommune

Det er forventet at fremtidig nedbør vil øke både i intensitet og hyppighet. I likhet med andre norske byer, har Skien utfordringer knyttet til overvann, blant annet som en konsekvens av kraftig nedbør, urban utbygging og tette flater som asfalt og tak. Dette fører til mer overvann og større overvannsflommer. Som et planleggingsverktøy for håndtering av oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn i Skien sentrum, bistår Rambøll kommunen med å utarbeide en egen skybruddsplan.

Klimahensyn førende for byutvikling
–Skien kommune har de siste årene økt sitt fokus på håndtering av fremtidens klima. Vi har vedtatt at klimahensyn skal være førende for langsiktig byutvikling og at kommunen skal tilpasse seg et endret klima i vårt klimahandlingsprogram. Ett av tiltakene for å følge opp denne ambisjonen er å utarbeide skybruddsplan for Skien sentrum, sier Tonje Brommeland Olstad, prosjektleder i Skien kommune.

Metode for samfunnsøkonomisk gevinst
–I arbeidet med skybruddsplanen for Skien sentrum benytter vi en metode Rambøll også har benyttet i Danmark og USA. Arbeidet innebærer blant annet en tiltaksplan og metoden får fram den samfunnsøkonomiske gevinsten ved gjennomføring av planen som bli foreslått.

Det innebærer at investeringskostnadene for å forebygge flomskader er lavere enn kostnadene med å reparere skader etter flom, sier Jakob Myking, oppdragsleder for Rambøll. Han forteller at planen har til formål å foreslå et tiltaksnivå som ikke fører til overinvesteringer for kommunen. Det benyttes verktøy for si noe om hastighet, dybde og retning på avrenningen fra nedbøren for ulike nedbørsscenarioer, og inkluderer videre vurderinger av eksempelvis skade på bygg og infrastruktur og hvordan disse kan forhindres.

Blågrønne elementer i byrommet
–Skybruddsplanen har som mål å være et planleggingsverktøy som skal gi et godt beslutningsgrunnlag på tvers av etatene i kommunen i alle faser, sier Myking og understreker viktigheten av slike planer i arbeidet med klimatilpasning.

I tillegg til Rambøll, er også ressurser fra Henning Larsen arkitekter og Rambøll Management Consulting med i prosjektteamet. Å kartlegge og tilrettelegge for blågrønne elementer i byrommet er en viktig del av oppgaven. Rambøll kartlegger i tillegg ulike alternativer for finansiering av tiltakene.

Nøkkelord

Kontakter

Jakob Myking, Team-Leader, Avdeling Urban Water, Oslo
Mob. 924 90 316
jakob.myking@ramboll.no

Tonje Brommeland Olstad
Overingeniør og prosjektleder i Kommunalteknikk, Skien kommune
Mob. 476 64 049
tonje.olstad@skien.kommune.no

Bilder

Rambøll skal utarbeide en egen skybruddsplan for Skien kommune. Foto: Skien kommune
Rambøll skal utarbeide en egen skybruddsplan for Skien kommune. Foto: Skien kommune
Last ned bilde
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Last ned bilde
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Last ned bilde
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013»
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom