Rambøll

Rambøll bistår Glocal Green med etablering av produksjonsanlegg for biometanol

Del
Den norske bio-e-metanolprodusenten Glocal Green tar med seg Rambøll som rådgivere når de skal etablere en ny fabrikk på Øyer, ikke langt fra Lillehammer. Anlegget skal kunne produsere opp mot 170 000 tonn biometanol årlig.
Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Glocal Green
Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Glocal Green

Råstoffet vil hovedsakelig være restmateriale fra skog, og treindustrien, mens det også kan være aktuelt å benytte slam fra oppdrettsanlegg for fisk som supplerende råstoff.

–Rambøll er en solid partner for oss i denne prosessen vi skal inn i med deres erfaring fra hydrogen, metanol og Power-to-X, sier Dag Nikolai Ryste, administrerende direktør i Glocal Green. Han forteller at selskapets primærområde er produksjon av bio-e-metanol, som er en blanding av biometanol og e-metanol. Dette innebærer at det i prosessen også innebærer produksjon av hydrogen som skal mikses med metanol.
-Det er et stort marked for metanol, både innenfor kjemisk industri, men kanskje først og fremst innenfor maritim sektor. Her er det allerede en stor etterspørsel basert på at brukerteknologien, først og fremst på forbrenningsmotorer, allerede er til stede. Alle motorleverandører i dag har stort fokus på å tilpasse sin motorisering til metanol, sier Ryste.

Allerede i gang med reguleringsarbeid
Rambøll er allerede i gang med reguleringsarbeidet knyttet til industritomten på Øyer, hvor det nå gjøres nødvendige avklaringer knyttet til storulykkesforskriften som må utarbeides for industrianlegg i tråd med bestemmelser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

–Vi har tegnet en langsiktig avtale med Glocal Green som er helt i tråd med vår strategi, sier Dag A. Nilsen, direktør for forretningsutvikling i Rambøll Energy Norge. Avtalen inkluderer en rekke tjenester knyttet til mulighetsstudie og valg av konsept, konseptutvikling og ekspertkompetanse knyttet til Bio-to-X/waste-to-x og Power-to-x, miljøteknologi og sikkerhet, for å nevne noen.
–Med denne avtalen har vi inngått et samarbeid med et selskap hvor vi får være med i tidligfase av et prosjekt, i tillegg til å ha inngått en multidisiplin-avtale med Glocal Green som treffer helt i tråd med vår ambisjon om å være kundenes partner for bærekraftig endring, sier Nilsen.

Glocal Green har siden 2020 arbeidet med å komplementere verdikjedene og teknologiene som behøves for å etablere produksjonsanlegg for bio-e-metanol og bio-DME fra biologisk restråstoff og biologisk avfall, kombinert med hydrogenboosting fra elektrolyse på stedet. Når fabrikken på Øyer vil stå ferdig kan den levere grønn bio-e-metanol som tilsvarer drivstoff for 8-10 000 hydrogenbiler daglig.
–Det sentrale ved dette er at for hvert kilo bio-e-metanol som har med seg dette hydrogenet, kommer som erstatning for fossilt drivstoff, forteller Dag Nikolai Ryste.

Trenger industriselskap som tør
–Å produsere grønt drivstoff er viktig for å nå samfunnets overordnede klimamål, spesielt for å avkarbonisere skipsfart og luftfart. Fokus på å etablere Bio-to-X og Power-to-X produksjonskapasitet slik Glocal Green gjør, er viktig for å etablere hele forsyningskjeden som er nødvendig i grønn omstilling av våre energisystemer. Vi har bruk for industriselskaper som tør å ta modige og visjonære beslutninger og være «first-movers» i forhold til energiomstillingen. De første store projekter med produksjon av grønn metanol vil bidra til å utvikle enda mer effektive og skalerbare løsninger. Kunnskapen og erfaringen som oppnås lokalt kan øke mulighetene i det kommende internasjonale, konkurransedyktige markedet, sier Eva Ravn Nielsen, Rambølls ekspert på Power-to-X-løsninger – som også er knyttet til avtalen med Glocal Green.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Glocal Green
Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet. Rambøll er i gang med reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Glocal Green
Last ned bilde
Dag Nikolai Ryste, CEO Glocal Green.
Dag Nikolai Ryste, CEO Glocal Green.
Last ned bilde
Selskapet Glocal Green, med hovedbase på Sunnmøre, skal etablerere Norges første biometanolfabrikk i Øyer – basert på grønt restråstoff fra skog og tre. Foto: Glocal Green.
Selskapet Glocal Green, med hovedbase på Sunnmøre, skal etablerere Norges første biometanolfabrikk i Øyer – basert på grønt restråstoff fra skog og tre. Foto: Glocal Green.
Last ned bilde
Dag A. Nilsen, Foto: Melisa Fajkovic.
Dag A. Nilsen, Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Eva Ravn Nielsen. Foto: Rambøll
Eva Ravn Nielsen. Foto: Rambøll
Last ned bilde

Lenker

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Ny spydspiss innen digitalisering og innovasjon22.3.2023 14:00:00 CET | Pressemelding

Rambøll oppretter eget team for å samkjøre innovasjon, automatisering, teknologi og digital design. Uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg, vil enhetlige leveranser ved hjelp av digitalisering gjøre en stor forskjell. Ved å tilby virksomhetene den beste kompetansen og lokal kunnskap har aktører innen det grønne skiftet, som Freyr, valgt Rambøll som partner når de etablerer innovative fabrikker med banebrytende teknologi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom