Rambøll

Rambøll bidrar til fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen

Del

Statens vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å planlegge strekningen fra Bokn til Hope som en del av fergefri E39 mellom de to store byene på Vestlandet.

Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.
Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.

Rambøll signerte i dag en stor kontrakt med Statens vegvesen, Utbygging Vest på å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for en parsell av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen. Strekningen er om lag 57 km lang og går gjennom tre kommuner: Bokn, Tysvær og Sveio. Den starter ved utløpet av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune.

Utvidet bo- og arbeidsmarked

Ferjefri E39 har som formål å bedre framkommeligheten på E39. Dette bidrar til å realisere en politisk ønsket samfunnsutvikling om utvidet bo- og arbeidsmarked. Til grunn for planleggingen ligger målet om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet.

– Statens vegvesen ser frem til å jobbe med et svært kompetent team fra Rambøll på denne viktige strekningen mellom Stavanger og Bergen. Prosjektet har mange utfordringer som skal løses, og vi er sikre på at vi med et godt samarbeid vil nå målene vi har satt for arbeidet med kommunedelplanen, sier Henry Damman, planleggingsleder for prosjektet i Statens vegvesen.

Mål om reduserte klimagassutslipp

Vegen skal planlegges gjennom et vakkert og delvis småkupert vestlandslandskap. Kan det kombineres med et positivt bidrag til lavutslippssamfunnet?

–Vi skal arbeide fram løsninger som reduserer kostnader og øker samfunnsnytten, samtidig som prosjektet har mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et lavutslippssamfunn, sier Marit Loland Tveit, prosjektleder og bærekraftskoordinator Transport i Rambøll.

 –Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en vegtrase der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert, fortsetter hun.

Forpliktet til å finne bærekraftige løsninger        

Rambøll er sertifisert etter FN sine bærekraftsmål, noe som forplikter til å finne bærekraftige løsninger i de prosjektene selskapet deltar i. I dette prosjektet er oppfølgingen av bærekraft vektlagt i organisasjonen og i gjennomføringsmodellen fra oppstart til avslutning. Dette bærekraftsperspektivet vil bygge opp under og styrke arbeidet med å redusere de negative konsekvensene, og finne løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippet, ivareta omgivelsene, miljøet, lokale og regionale interesser, samtidig som fokuset på kostnader, kvalitet og fremdrift opprettholdes.

–Det er gledelig å se at kompetanse innenfor bærekraftige løsninger i dag blir etterspurt i stadig større grad. Vi møter stadig oftere krav knyttet til bærekraft, spesielt til reduksjon av klimagasser, og opplever at mange av våre kunder er interessert i og vektlegger løsninger som legger til rette for ombruk, reduserer forurensning og bevarer naturmangfoldet, sier Susanne Sandanger, som er Rambøll sin disiplinleder for bærekraft i oppdraget.

Kontakter

Bilder

Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.
Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.
Last ned bilde
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte i dag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams. Foto:  Thora Engen Fasteraune, Rambøll.
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte i dag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams. Foto: Thora Engen Fasteraune, Rambøll.
Last ned bilde
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte i dag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams. Foto:  Thora Engen Fasteraune, Rambøll.
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte i dag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams. Foto: Thora Engen Fasteraune, Rambøll.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom