Frivillighet Norge

Raja skjønner ikke alvoret for frivilligheten 

Del

I VG kommer det frem at regjeringen vil utvide stimuleringsordningen for frivillighet og idrett ut oktober i revideringen av nasjonalbudsjettet. Frivillighet Norge mener det ikke er nok og reagerer på at Raja kaller forslaget for en helgardering. Frivillighet Norge ber om at ordningen forlenges ut året.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen på Frivillighetens dag 2020 på Sentralen i Oslo (Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide)
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen på Frivillighetens dag 2020 på Sentralen i Oslo (Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide)

– Krisen er ikke over for frivilligheten selv om smittesituasjonen bedrer seg. Mange har hatt store inntektstap, ingen aktivitet og har en svært usikker fremtid. Stimuleringsordningen er ennå ikke på plass og allerede varsler ministeren at den skal avvikles. Da har han ikke forstått alvoret, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. 

Stimuleringsordningen for frivillighet og idrett er ennå ikke godkjent i ESA og organisasjonene har ennå ikke hatt mulighet til å søke støtte. Pengene som ble fordelt etter ordningen for momskompensasjon har vært viktige for mange, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til den øvrige ordningen. Dette, sammen med manglende avklaring på regler for sommeren gjør at mange venter på å sette i gang med aktivitet. Frivillighet Norge mener at ordningen må utvides ut året for å gi forutsigbarhet for organisasjonene.

– Mange har måttet avlyse arrangementer som skal gi inntekt til høstens aktivitet. Koronakrisen vil påvirke hele frivillig sektor i lang tid fremover. Når samfunnet åpner opp trenger vi at organisasjonene kan være der med aktiviteter for barn og unge, med fellesskap og møteplasser for alle de som nå har vært alene hjemme. Det vil være behov for støtte til økt aktivitet også etter smittevernsreglene er borte, sier Slotterøy Johnsen.  

Kontakter

Bilder

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen på Frivillighetens dag 2020 på Sentralen i Oslo (Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide)
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen på Frivillighetens dag 2020 på Sentralen i Oslo (Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Ny nasjonal oversikt over organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge20.4.2021 09:27:01 CEST | Pressemelding

Nå lanserer frivilligheten gjennom Frivillighet Norge en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter i hele landet. Her kan barn og unge fremover bli inspirert av mulighetene og finne en aktivitet som passer for akkurat dem. Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom