Møller Mobility Group

PWCs klimaindeks 2022: Møller Mobility Group blant landets klimavinnere

Del

Møller Mobility Group er ett av få norske selskap som har utslippsreduksjoner og planer som er i tråd med Parisavtalen.

10 av Norges 100 største bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen. Det viser klimaindeksen som lanseres for tredje året på rad. 

-
Det er gledelig å se at langsiktig- og strukturert arbeid gir effekt. For tre år tilbake satt Møller Mobility Group seg et mål om intensivere arbeidet med å kutte utslipp, og dernest toppe PWCs klimaindeks, nå er vi der, sier Paul Hegna, konserndirektør for b
ærekraft og kommunikasjon i Møller Mobility Group.
 
PWCs klimaindeks er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Norges 100 største selskaper jobbermed klima.Klimaindeksen vurderer selskapene blant annet på bakgrunn av historiske data knyttet til selskapenes utslipp avCO2 og andre klimagasser og mål om klimagassutslipp fremover i tid, samt dokumenterte utslippskutt de siste tre årene.

Under Arendalsuken bekjentgjorde PWC hvilke norske selskap som fortjener betegnelsen «Klimavinner», og Møller Mobility Group er ett av ti selskap som havnet i den gjeveste kategorien.  

Selskapene i Klimaindeksens øverste kategori kjennetegnes ved at deres klimarapportering i 2022 viser at de kutter karbonintensitet og / eller absolutte utslipp, inkludert vesentlige scope 3-utslipp, i takt med krav og forventninger fra Parisavtalen. 

I tillegg har de i 2022 en åpen og god rapportering av sine klimagassutslipp minst tre år bakover i tid, tydelig spesifisering av hvilke kilder til utslipp som er med i beregningene, og inkluderer det vi mener er selskapenes vesentlige kilder til indirekte scope 3-utslipp.

Målrettet arbeid 

I 2022 gjorde Møller Mobility Group viktige fremskritt i arbeidet med bærekraft, som er en integrert del av virksomhetens forretningsstrategi. Styret vedtok i februar overordnede utslippsmål for konsernet der målet er å redusere 44 prosent av totale utslipp i scope 1 og 2 fra 2019-2027, samt 30 prosent reduksjon i karbonintensitet for scope 3 fra 2019-2027. Dette følger anbefalingene til Science Based Targets, og vil redusere utslipp i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål. 

Møller Mobility Group har nylig også inngått en avtale som implementerer tre bærekraftmål i den eksisterende lånefasiliteten på 2 milliarder kroner. Bærekraftmålene er knyttet til klimagassutslipp, utslippsintensitet og sosial inkludering gjennom Møller Medvind.

-I års- og bærekraftrapporten for 2021 presenterte vi for første gang et helhetlig
målbilde knyttet opp mot våre 12 bærekrafttema og fire hovedinitiativ. Dette er et viktig steg på veien mot å implementere integrert rapportering, og er et arbeid jeg er svært stolt av. I tillegg har vi inngått viktige partnerskap med blant annet Skift, så vi er godt kalibrert for å fortsette det viktige bærekraftarbeidet, avslutter Hegna. 
 

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom