Prosess21

Prosess 21 videreføres som forum for å kutte utslippene og øke veksten i norsk prosessindustri

Del

Regjeringen foreslår videreføring av Prosess21 i tre år i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som nylig ble presentert. Målet med arbeidet er å bidra til en intensivert, grønn industrisatsing som kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030. Denne uken møtte næringsminister Jan Christian Vestre med representanter for forumet.

Fra venstre: Lars Petter Maltby, Prosess 21; Jan Christian Vestre, næringsminister; Håvard Moe, Prosess 21 og Elkem. Foto: NFD
Fra venstre: Lars Petter Maltby, Prosess 21; Jan Christian Vestre, næringsminister; Håvard Moe, Prosess 21 og Elkem. Foto: NFD

Prosess 21 er et forum oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet våren 2018 hvor eksperter i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Forumet har som mål å styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt prosessindustrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene.

Prosess21 har i treårsperioden 2018–2021 etablert et bredt kunnskapsgrunnlag, utarbeidet i samarbeid mellom industri, akademia og offentlige aktører. 

– Norsk næringsliv er bedre rustet enn noen andre til å lede an i det grønne skiftet, og vi skal bidra så godt vi bare kan fra regjeringens side. Derfor vil vi videreføre Prosess21 i tre år med en grunnfinansiering på 3 millioner kroner årlig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Midlene skal ifølge tilleggsproposisjonen dekke sekretariatsfunksjonen i Norges forskningsråd og utgifter til workshops mv. 

Denne uken møtte næringsminister Jan Christian Vestre leder av styringsgruppen for Prosess 21, Håvard Moe, og sekretariatsleder Lars Petter Maltby. 

Intensjonen er at Prosess 21 skal være et verktøy for å bidra til økt verdiskaping i landbasert industri og utvikling av ulike klimateknologier for reduserte industrielle utslipp der Norge har en særskilt posisjon. 

– Kompetansen til norsk prosessindustri er i god posisjon til å levere løsninger inn mot det grønne skiftet, slik regjeringen og Stortinget ønsker, og arbeidet vårt har så langt resultert i mer enn 100 tiltak og anbefalinger. Vi står klare til å bidra videre i dette arbeidet, med et mål om at en intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030, sier leder av styringsgruppen for Prosess 21 og teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe. 

Endelig beslutning om videreføring følger den videre behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Lars Petter Maltby, Prosess 21; Jan Christian Vestre, næringsminister; Håvard Moe, Prosess 21 og Elkem. Foto: NFD
Fra venstre: Lars Petter Maltby, Prosess 21; Jan Christian Vestre, næringsminister; Håvard Moe, Prosess 21 og Elkem. Foto: NFD
Last ned bilde

Om Prosess21

Prosess21
Prosess21
Drammensveien 288
0283 Oslo

915 60 009https://www.prosess21.no/

Prosess21 er et forum etablert for å styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt prosessindustrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene