Grønt Punkt Norge

Produsentansvar bidrar til sirkulærøkonomien

Del

Den kommende norske nasjonale strategien for sirkulær økonomi må knesette prinsippet om at politikken alltid skal bidra til at det skal være billigere å gjenbruke, enn å bruke jomfruelig materiale.

Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge

Jaana Røine, administrerende direktør Grønt Punkt Norge

Det er den største utfordringen vår bransje står overfor i dag. I et innlegg i DN 11. februar skriver lederen for kommunale renovasjonstjenester i Bergen, Bente Gansum Daazenko, at produsentene må få økonomisk ansvar for avfallet de skaper. Når det gjelder emballasjen, så tar norske produsenter allerede dette ansvaret i dag gjennom produsentansvarsordningene.

Vi jobber hver dag sammen med våre 6600 medlemmer for å øke gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens emballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, kutte unødig bruk av plast og designe for gjenvinning. Stadig fler av våre medlemsbedrifter forplikter seg gjennom dette tiltaket og målet er nettopp mindre shit in, mer gull ut!

Vi applauderer Daazenko når hun setter søkelys på utfordringene med å konkurrere på varer som har negativ verdi. Vårt utgangspunkt har alltid vært at produsentansvaret bør være non-profit. Økte gjenvinningsmål forutsetter at vi gjenvinner mer av emballasjen, også den som har økonomisk negativ verdi. Grønt Punkt Norge er bekymret for at produsentansvarsselskaper som søker profitt vil finne veier å unngå dette.

Vi deler også noen av de bekymringene Daazenko peker på i forhold til å nå målet om en sirkulær økonomi. Europeiske og norske politikere må gå sammen og erkjenne at vi ikke vil lykkes i å realisere sirkulære verdikjeder uten at et skapes et internasjonalt reelt og transparent marked for det avfallet som tidligere gikk tapt i gammeldagse lineære verdikjeder.

En sirkulær økonomi forutsetter et større marked for bruk av gjenvunnet materiale. Grønt Punkt Norge er tydelig i sitt budskap til norske myndigheter: Skal vi nå målene som er satt i avfallspolitikken må det incentiver på plass slik at etterspørsel etter gjenvunnet materiale øker. Strengere krav i offentlige innkjøp vil være et viktig virkemiddel. Samtidig må flere ressurser bearbeides nasjonalt eller i våre nærområder. Grønt Punkt Norge har som mål å materialgjenvinne langt mer av emballasjen i Norge.

Det er også behov for offentlige registre som har god kontroll på hvor mye emballasje som finnes på markedet og hvor mye som blir gjenvunnet. Dette er viktig for å sikre tillit til at avfallet i størst mulig grad blir brukt om igjen og at ikke noe kommer på avveie.

Grønt Punkt Norge har sendt et tydelig varsko knyttet til at det ikke finnes et nasjonalt register som kartlegger de mengdene med emballasje som faktisk går ut på det norske markedet og hvilke bedrifter som tar ansvar. Det haster å få på plass et produsentansvarsregister for emballasje som kan beregne offisielle tall på mengder og følge opp lovfestede forpliktelser. Først da kan vi vite om vi nærmer oss målene for gjenvinning.

Til syvende og sist er det miljøet som blir den store taperen om emballasjemengder bevisst eller ubevisst underrapporteres uten kontroll eller sanksjoner. Registrering vil aldri være noen endelig løsning, men det er en viktig byggestein på veien mot et mer bærekraft og sirkulært system.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
Last ned bilde
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
Last ned bilde

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.

Følg saker fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Grønt Punkt Norge

Emballasjedesign for bedre materialgjenvinning2.7.2020 10:22:54 CESTKronikk

Det har de siste ukene vært fokus på emballasje som er merket for kildesortering uten at den har god gjenvinnbarhet. Det å optimalisere emballasje for gjenvinning er et komplekst fagfelt som de fleste norske vareprodusenter setter høyt på agendaen. Når det likevel finnes emballasje som ikke er optimalisert, kan det komme av at noen ikke har fokusert like mye på dette som andre. Men det er også viktig å være klar over kompleksiteten med å velge emballasje godt egnet gjenvinning og samtidig ivareta alle andre funksjoner, hvor den viktigste er å ta godt vare på produktet. En del produkter blir best ivaretatt når emballasjen har barrierer som gjør gjenvinning krevende.

Stadig mer metallemballasje gjenvinnes13.5.2020 13:36:53 CESTPressemelding

30. april i år kunne Norsk Metallgjenvinning rapportere til Miljødirektoratet at stadig mer metallemballasje samles inn og gjenvinnes. Nordmenn blir flinkere og flinkere til å resirkulere, og i 2019 ble det gjenvunnet nærmere 2 000 tonn mer metallemballasje enn året før. Til sammen blir nå mer enn 90 % prosent av alle bokser til makrellfilet, fiskeboller, mais, aluminiumsformer og lokk gjenvunnet til nye metallprodukter.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom