Lütken & Co. AS

PRO-TEC med gjennombrudd for ‘’medisin’’ mot forurensing av diesel

Del

Ny innovativ løsning mot dieselbakterier (‘’dieseldyr’’)

Når diesel lagres over lengre tid, er det alltid fare for ‘’dieselpest’’. Dette skaper problemer som er velkjente innen båtbransjen, landbruk, anleggsdrift og bilbransjen. Kondens/vann er en avgjørende faktor som bakteriene er avhengig av. Ved bruk av diesel med innblandet biodiesel (B7) øker kondensdannelsen. Etter innføringen av denne type diesel kan stadig flere bilverksteder melde om ‘’dieseldyr’’, selv på personbiler.

En ofte brukt løsning er å anvende biocider som dreper bakteriene. Men på grunn av farene ved slike midler, er det nå kommet strengere regler for bruk og omsetning. Det knytter seg derfor stor interesse for den nye innovative løsningen fra PRO-TEC (BlueChem Group, Tyskland) som er helt fritt for biocider! Einar Noreng hos Lütken & Co. AS, som er den norske representanten, opplyser at produktet Diesel Organic Cleaner nå er leveringsklart.

Alle som har opplevd en infisert diesel tank, kjenner til utfordringene og omkostningene dette skaper. Bakterier, gjær, mugg og sopp skiller ut biomasse gjennom det naturlige stoffskiftet. Resultatet er tilstopping av filtre, rør, slanger, dyser, etc.

Jens Møller, leder for forsknings- og utviklingsavdelingen hos BlueChem Group, forteller at de tok en helt ny tilnærming til dette problemområdet. Istedenfor å angripe bakteriene utenfra med farlige giftstoffer, benyttes en kjemiteknikk som hindrer at bakteriene får den nødvendige næringen til å opprettholde sitt stoffskifte (metabolisme). Eksisterende bakterier dør derfor ut.

Produktet Diesel Organic Cleaner anvendes både der det allerede er blitt et bakterieangrep, og forebyggende for å hindre at slike angrep oppstår. Er en tank eller anlegg allerede infisert, er det viktig at man først renser bort avfallsstoffene. Ved bruk av Diesel Organic Cleaner vil renseprosessen bli enklere, da en del av avfallsstoffene løses opp og bindes til en homogen brennbar væske. Dessuten smører middelet svært godt og hindrer korrosjon.

Driftsavbrudd kommer sjelden beleilig og kan medføre store kostnader. Tar man noen enkle, forebyggende, grep nå kan mange problemer unngås.

Lütken & Co. AS
Tlf 6783 9090
www.lutken.no 
www.bedre-bil-motor.no 
www.pro-tec-deutschland.com 

Bilder

Om Lütken & Co. AS

Lütken & Co. AS
Lütken & Co. AS
Lillehagveien 48
1365 Blommenholm

67 83 90 90https://www.lutken.no/

Sigurd Lütken etablerte firmaet i 1932 som agenturforretning.
Lütken baserte seg på amerikanske og engelske agenturer for Skandinavia med hovedvekt på bildeler, bilrekvisita og elektriske artikler. Da Sigurd Lütken døde i 1947 ble firmaet overtatt av Asbjørn Næss og reetablert som Lütken & Co. AS. Næss ledet firmaet frem til 1993, deretter overtok Einar Noreng.