Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Samferdselsministeren til Sandefjord, Larvik og Arendal tysdag 18. juni

Del

Samferdselsminister Jon Georg Dale er tysdag 18. juni i Sandefjord, Larvik og Arendal, og inviterer pressa til å vere med på deler av arrangementa.

Program
Kl. 10.15-11.45: Synfaring og møte på Torp Sandefjord lufthamn.

Presse som ønskjer å delta, må melde inn namn, fødselsdato og mobilnummer til pressekontakt Edvard Andersen: edvard.andersen@sd.dep.no, mobil: 90511667.

Kl. 12.15 – 13.00: Møte om ny jernbanetrasé gjennom Larvik by på Larvik stasjon. Møtet skjer i regi av FrP lokalt og er ope for pressa. Kontaktperson for pressa er statssekretær Allan Ellingsen (mobil: 957 84 675).

Kl. 15.00 til 18.00: Nasjonal transportplan 2022-2033 - Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, på fylkeshuset i Arendal (Ragnvald Blakstadsvei 1)

Samferdselsminister Dale har møte med fylkeskommunane Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Tema er innspela deira om kva som er dei viktigaste transportutfordringane i arbeidet med komande NTP.

Merk: Møtet på fylkeshuset er ikkje ope for pressa.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen (mobil: 905 11 667)

Innspela til NTP-arbeidet finn du her

Meir om komande NTP 2022-2033

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom