PRESSEMELDING FRA HENRIK PEDERSEN, TIDLIGERE TRENER I STRØMSGODSET

Del

Henrik Pedersen har i dag mottatt Strømsgodset-styrets beslutning om å sende den såkalte «varsler-saken» over til Norges Fotballforbund. I den anledning uttaler Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan, følgende:

-Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst.

-Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

-Vi har ikke fått lese granskernes opprinnelige mandat fra klubben, og har heller ikke fått innsyn i selve granskingsrapporten. Men vi må forutsette at vi har fått informasjon om, og rett til kontradiksjon på, alle granskernes «funn».

-Hvis slik kontradiksjon er gitt, er bevisbildet i denne saken etter mitt syn ikke blitt vesentlig endret etter at det samme styret 5. april - etter sin egen gjennomgang av påstandene og samtaler med involverte - konkluderte med at Henrik Pedersen ikke hadde utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben.

-Ut ifra det bevisbildet vi er presentert, kan vi heller ikke nå se at det er grunnlag for å trekke denne konklusjonen og utveien som klubben nå velger. Ut over at granskerne har snakket med Henrik Pedersen to ganger vet vi som sagt ikke hvem de har snakket med. Vi opplever endringer og tilpasninger i forklaringer gjennom prosessen, men hva som er bakgrunnen for det har vi ikke fått innsyn i.

-Etter mitt syn er uttalelser fra Henrik Pedersen blitt løsrevet fra realiteten, og ikke satt inn i sin riktige kontekst. Formuleringer som er uttrykt respektfullt og i forståelse for andres kultur, kan i løsrevet forstand oppfattes av andre som diskriminerende. Slike utsagn vil like fullt ikke være diskriminerende når de gjengis i sin rette sammenheng og relasjon.

-Utsagn som kan misforstås eller tillegges verste mening i denne saken, fremstår å være rettet mot Henrik Pedersen, for å underbygge et inntrykk og en konklusjon om bruk ord og uttrykk som påstås i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse - en konklusjon som nærmest var gitt på forhånd når prosessen og medietrykket har blitt som det har blitt.

-Henrik Pedersen vil fremlegge sitt syn og detaljene i sakene overfor Norges Fotballforbunds organ.

Henrik Pedersen vil på det nåværende tidspunkt fortsatt ikke kommentere saken, og ber om respekt for dette. Han henviser til advokat Erik Flågan for ytterligere kommentarer.

Erik Flågan kan kontaktes på telefon 922 00 571.

 

Om Joe AS

Joe AS
Vollsveien 108B
1358 Jar

Følg pressemeldinger fra Joe AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Joe AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Joe AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom