Norsk Friluftsliv

Presseinvitasjon: Webinar om strandsonen

Del

Velkommen til et stort og gratis webinar om strandsonen onsdag 23. september, om bit-for-bit-nedbygging og 70 år med byggeforbud.

Webinaret er interessant for medier og journalister som jobber med saker om strandsoneforvaltning, da ny forskning og gjennomgang av gjeldene regelverk gjennomgås. 

Strandsonen er svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Bli med på webinaret: Strandsonen – Snart 70 år med byggeforbud, men stadig utsatt for nedbygging!

Onsdag 23. september inviterer Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd til et stort og gratis webinar om strandsonen.

Åpningsinnlegget holdes av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Målgruppen er offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige organisasjoner, journalister og andre som har interesse for strandsoneforvaltning.

Av praktiske årsaker er påmeldingen til webinaret delt i to.

Påmelding første del finner du her. 
Påmelding andre del finner du her.

Se fullt program som vedlegg, eller her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom