Statens vegvesen

Presseinvitasjon til webinar: Yrkessjåførene sin hverdag på veien skal bli mer forutsigbar

Del

Statens vegvesen satser stort på å øke forutsigbarheten for yrkestransportøren frem mot vintersesongen, gjennom nye tjenester for trafikkinformasjon. Pressen inviteres til webinar 13. september kl. 12.00-14.00

På webinaret vil vi presentere tjenester som allerede er lansert, og forteller hvordan Statens vegvesen  jobber sammen med bransjen for å utvikle enda flere og bedre tjenester inn mot den krevende vintersesongen.

Her kan du følge webinaret:

https://youtu.be/S2ZZ29UBKHw

Tjenestene er skapt i tett samspill med yrkessjåførene og vil utvikles videre i tett samarbeid der en viktig del av arbeidet nettopp er tilbakemeldingene fra yrkessjåførene som bruker tjenestene.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland deltar på seminaret sammen med blant annet administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

Mer informasjon om program og påmelding kan du finne her:

Bli med på webinar om forutsigbar fremkommelighet og enklere reisehverdag | Statens vegvesen

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.