Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Presseinvitasjon til webinar 6. januar: Hva viser forskning om konsekvenser av koronapandemien for barn og unge?

Del

Covid-19-pandemien og påfølgende nedstengning av samfunn, smittevernstiltak, arbeidsledighet og usikkerhet har rammet hele befolkningen. Det er mye vi ikke vet om hvordan pandemien har rammet barn og unge på ulike livsområder. Bufdir har derfor finansiert flere studier for å få mer systematisk kunnskap.

Dato: Onsdag 6. januar
Tid: kl.13.00-15.00

Påmelding til Webinaret

Onsdag 6. januar er det digital presentasjon av de nyeste funnene fra enkeltstudier, samt en systematisk kunnskapsoppsummering som FHI har gjennomført om studier fra Norge og andre land.

Disse vil presentere:

  • FHI v/ Heid Nøkleby – Kunnskapsoppsummering om konsekvenser av covid-19 for barn og unges liv og helse
  • NKVTS v/ Gertrud Sofie Hafstad – Covid 19: Psykososiale konsekvenser for ungdom i Norge
  • NOVA v/ Ingvil Thallaug Øverli – Familievernet under covid-19
  • FHI v/ Tonje Holt og Maren Sand Helland – Funn fra FamilieForSK om familieliv i potensielt sårbare familier under Covid-19-pandemien

Det blir panelsamtale med Silje Marie Bergh Sveum, Landsforeningen for barnevernsbarn, Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Temaet for samtalen er blant annet hvilken betydning denne kunnskapen kan ha for den videre håndteringen av pandemi-konsekvensene.

Deltakerne på webinaret får anledning til å stille spørsmål etter hvert av de innledende foredragene.

Forskningsrapportene blir tilgjengelige klokken 15.00 onsdag 6. januar på bufdir.no.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson presse:

Ingvill Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon i Bufdir.
E-post: Ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom