Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Rogaland 3. juni

Del

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Rogaland mandag 3. juni.

Dagen starter med at samferdselsministeren foretar den offisielle åpningen av nye Haugesund lufthavn. Deretter venter besøk ved Karmsund havn og Kystverket Vest i Haugesund. Derfra blir det båttur med Kystverket til Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy. Dagen avsluttes med befaring ved tunnelinnslaget til Rogfast.

Program:

09.10: Åpning av nye Haugesund lufthavn.

10:25: Besøk hos Karmsund havn. Som eneste store havn i Norge som siden 2013 har tatt markedsandeler fra veitransporten, vil statsråden få en orientering om hvordan Karmsund havn jobber for å skape mer sjøtransport.

11.30: Besøk hos Kystverket Vest. Orientering overvåkingssenteret, om regionen og kompetansesenter.

12.30: Båttur fra Kystverket Vest til Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy. Underveis blir det orienteringer om blant annet regionens maritime aktiviteter og samspill mellom næring og samfunn. Det blir også mulig å se innslagspunktet for Rogfast på Bokn.

13.35: Besøk hos Sjøtrafikksentral. Orienteringer og omvisning på operasjonsrom.

15.15: Besøk ved prosjektkontoret til Rogfast i Mekjarvik. Orientering om veiprosjektet samt befaring av tunnelinnslaget.

Pressen er velkommen til å være med på alle deler av programmet.

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe 97097855 / ft@sd.dep.no

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom