Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Ny forskingsstrategi for maritim næring

Del

Torsdag klokka 12 får fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overlevert den nye Maritim21-strategien. Den ser på teknologi- og forskingsmoglegheiter innan grøn skipsfart og digitalisering.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Noreg er ein av verdas største skipsfartsnasjoner. Ny kunnskap om grøne og digitale maritime løysingar er viktig for ein naudsynt omstilling av maritim næring. Regjeringa vil legge fram ein pakke for grøn omstilling for skipsfarten som skal kutte utslepp, skape arbeidsplassar og vidareutvikle den komplette maritime verdikjeda som Noreg er alene om å ha. Eg håper Maritim21-strategien vil gi oss gode innspel til korleis vi kan utvikle grøn skipsfart som ein del av det grøne industriløftet, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Målet med den nye strategien er å stimulere til forsking, utvikling og innovasjon som bidrar til berekraftig vekst og verdiskaping, auka konkurranseevne og eksport frå maritim næring.

Strategien blir overlevert til statsråden av leiaren for strategigruppa professor Ingrid Schjølberg torsdag 27. januar klokka 12.00.

Arrangementet kan følgjast digitalt på denne sida.

Om strategigruppa Maritim 21

  • Strategigruppa for Maritim21 er samansett av representantar frå maritimt næringsliv, akademia, og organisasjonane Norsk Industri, Fiskebåt, LO og UNIO. Gruppa vart oppnemnd våren 2021.

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom