I morgon møter fiskeriministeren representantar frå oppdrettsnæringa, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Nesvik ønsker å høyre kva erfaringar dei ramma bedriftene har gjort seg i forbindelse med algeoppblomstringa. I tillegg ønsker han innspel til tiltak som kan settas i verk, både av næringa sjølv, og av myndigheitene, for å stå betre rusta under ein tilsvarande hending i framtida.

Sjølve møtet er lukka, men pressa kan ta bilete i starten av møtet. Husk pressekort eller ID.

Kva: Møte om algeoppblomstringa.

Tidspunkt: Tysdag 18. juni kl 16:00.

Kor: Kongensgate 8, Oslo.