Den norske kirke

Presseinvitasjon: H.M. Kongen deltar når ny biskop i Hamar vigsles i Hamar domkirke 29. januar

Del
Ny biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden, vigsles til biskop i Hamar domkirke 29. januar. Det skjer i en gudstjeneste der Hans Majestet Kong Harald V deltar. Mange av landets biskoper og inviterte gjester fra inn- og utland deltar også på den høytidelige seremonien. Pressen er velkommen til å delta og må melde seg på innen 23. januar.
Ny biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden. Foto Joakim Mangen.
Ny biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden. Foto Joakim Mangen.

Presse som ønsker å delta bes melde navn, epost og telefonnummer til kasto@statsforvalteren.no innen 23. januar. På grunn av sikkerhet, må alle deltakere være akkreditert.

Skrivende presse vil være plassert bak i kirken og må være på plass senest kl. 10.30.

Tid: Oppmøte senest kl. 10.15. Dørene lukkes kl. 10.30, gudstjenesten starter kl. 11.00 og varer ca. 1,5 time

Sted: Hamar domkirke, Kirkebakken 14, 2317 Hamar

Oppmøte for pressen: KUFK-KFUM Ynglingen, bygget som er vis-a-vis Domkirken (Furnesvegen 1). Her er det arbeidsrom, internett og enkel servering tilgjengelig.

Kontaktpersoner: Pressevakt i Kirkerådet Anders Emil Kaldhol: 98 80 14 28 / ak547@kirken.no og kommunikasjonssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, Karianne Stordal: 95 93 65 57 / kasto@statsforvalteren.no

Pressen er velkommen til å delta i vigslingsgudstjenesten. Skrivende presse vil være plassert bakerst i kirken. I kirken vil det være felles fotopool. Gudstjenesten strømmes på nett – ta kontakt om du ønsker å få tilsendt embed-kode fra strømming.

Om Ole Kristian Bonden

Ole Kristian Bonden ble tilsatt som biskop av Kirkerådet i november. I hele sitt presteliv har han vært tilknyttet Elverum, og kommer fra jobben som prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme. Nå skal han være biskop i Hamar bispedømme med bispesete på Hamar.

Bonden ønsker en raus og tydelig kirke som er til stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr seg om folk. – Ei hellig og alminnelig kirke, det er kirka for meg, sa han på presentasjonen etter tilsettingen i november.

Han ønsker at kirken skal være et annerledes rom, som er hellig men likevel har rom for det alminnelige livet.

Hva er vigsling?

Når en biskop skal tiltre sin nye rolle, gjøres dette gjennom en høytidelig vigslingsseremoni. Det skjer i forbindelse med en gudstjeneste i domkirken.

Hva skjer i vigslingsgudstjenesten?

Først fremstiller bispedømmerådsleder Gunnhild Tomter Alstad den nye biskopen. Deretter leses det fra bibelen om tilsynsoppdraget som biskopen har. Så holder preses Olav Fykse Tveit (den ledende biskopen) en tale før den nye biskopen skal avlegge sitt løfte som bekreftes med et håndtrykk.

Etter håndtrykket kneler den nye biskopen og blir bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende. Deretter tar den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsetter med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Gudstjenesten er åpen. Det vil være reserverte plasser til inviterte gjester, medvirkende og presse. Gudstjenesten blir strømmet på nett.

Mottakelse på Scandic Hotell Hamar

Etter gudstjenesten vil det være mottakelse for den nye biskopen på Scandic Hotell Hamar, for inviterte gjester. Det vil bli mulig for pressen å ta bilder ved starten av denne mottakelsen. Medier som ønsker denne muligheten, må melde fra om dette når de ber om akkreditering.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt i Kirkerådet Anders Emil Kaldhol: 98 80 14 28 / ak547@kirken.no

Kommunikasjonssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, Karianne Stordal: 95 93 65 57 / kasto@statsforvalteren.no

Bilder

Ny biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden. Foto Joakim Mangen.
Ny biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden. Foto Joakim Mangen.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no