Den norske kirke

Presseinvitasjon: H.M. Kongen deltar når ny biskop i Borg vigsles i Fredrikstad domkirke 24. april

Del

Ny biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, vigsles til biskop i Fredrikstad domkirke 24. april. Det skjer i en gudstjeneste der Hans Majestet Kong Harald V deltar. Mange av landets biskoper og inviterte gjester fra inn- og utland deltar også på den høytidelige seremonien.

Kari Mangrud Alvsvåg vigsles til biskop i Borg 24. april i Fredrikstad domkirke.
Kari Mangrud Alvsvåg vigsles til biskop i Borg 24. april i Fredrikstad domkirke.

Tid: Oppmøte senest 10.30, gudstjenesten starter 11.00 og varer ca. 1,5 time

Sted: Fredrikstad domkirke, Riddervoldsgate 5, 1606 Fredrikstad

Pressen er velkommen til å delta. I kirken vil det være felles fotopool ved fotojournalist Geir Carlsson i Fredrikstad Blad. Kontakt geir.carlsson@f-b.no / 92840901 for tilgang.

Kontaktpersoner: Pressevakt i Kirkerådet Emil Engeset: 479 06 092 / ee457@kirken.no og ass. stiftsdirektør i Borg bispedømme Karianne Hjørnevik Nes: 480 51 010 / kn726@kirken.no.

Presseakkreditering

På grunn av sikkerhet, må alle deltakere være akkreditert. Presse som ønsker å delta bes melde navn, epost og telefonnummer til ee457@kirken.no innen 21. april.

Skrivende presse vil være plassert bak i kirken og må være på plass senest 10.30.

Om Kari Mangrud Alvsvåg

Kari Mangrud Alvsvåg ble tilsatt som biskop av Kirkerådet i februar. Hun har siden vært konstituert biskop i Borg bispedømme som dekker hele gamle Østfold fylke, Follo og Romerike. Bispesetet er i Fredrikstad.

Ett av Alvsvågs mål er å være en synlig og tilgjengelig biskop for hele samfunnet, for kirkens medlemmer og for dens tillitsvalgte og ansatte. Hennes livsmotto er verdiene åpen, modig og ærlig. Disse verdiene ønsker hun at skal prege sitt liv og henne selv som teolog og prest.

Alvsvåg mener kirken vil være en vesentlig samfunnskraft i tiden som kommer. Hun ivrer for en åpen og varm folkekirke som tar alle sine medlemmer og hele samfunnet på alvor. Hun vil utvide og utvikle kirkens nærvær i samfunnet og på denne måten bidra til mer rom for alle.

Hun har tidligere bl.a. vært domprost i Fredrikstad, prost i Sarpsborg og Halden, sjømannsprest i Dubai og lektor i videregående skole.

Hva er vigsling?

Når en biskop skal tiltre sin nye rolle, gjøres dette gjennom en høytidelig vigslingsseremoni. Det skjer i forbindelse med en gudstjeneste i domkirken.

Hva skjer i vigslingsgudstjenesten?

Først fremstiller bispedømmerådsleder Karin-Elin Berg den nye biskopen. Deretter leses det fra bibelen om tilsynsoppdraget som tilligger biskopen. Så holder preses Olav Fykse Tveit (den ledende biskopen) en tale før den nye biskopen skal avlegge sitt løfte som bekreftes med et håndtrykk.

Etter håndtrykket kneler den nye biskopen og blir bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende. Deretter tar den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsetter med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Gudstjenesten er åpen, og den vil også vises på storskjerm utenfor kirken. Det vil være reserverte plasser til inviterte gjester, medvirkende og presse.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt i Kirkerådet Emil Engeset: 479 06 092 / ee457@kirken.no

Ass. stiftsdirektør i Borg bispedømme Karianne Hjørnevik Nes: 480 51 010 / kn726@kirken.no.

I kirken vil det være felles fotopool ved fotojournalist Geir Carlsson i Fredrikstad Blad. Kontakt geir.carlsson@f-b.no / 92840901 for tilgang.

Bilder

Kari Mangrud Alvsvåg vigsles til biskop i Borg 24. april i Fredrikstad domkirke.
Kari Mangrud Alvsvåg vigsles til biskop i Borg 24. april i Fredrikstad domkirke.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon