Statens vegvesen

Presis Vegdrift og lokale entreprenører skal holde vegene i Vest-Finnmark åpne og sikre

Del

Fra første september og fem år framover skal entreprenøren Presis Vegdrift ha ansvaret for å drifte og brøyte 548 kilometer riksveg i Vest-Finnmark, på oppdrag fra Statens vegvesen. En rekke lokale entreprenører blir engasjert i arbeidet.

Presis Vegdrift er klar til å overta driften av riksvegene i Vest-Finnmark de kommende årene. Foto: Presis Vegdrift.
Presis Vegdrift er klar til å overta driften av riksvegene i Vest-Finnmark de kommende årene. Foto: Presis Vegdrift.

Kontrakten omfatter E6, E69 og riksveg 94 i Alta, Hammerfest, Nordkapp og Porsanger kommuner. Fra 2023 gjelder kontrakten også for riksveg 92 i Karasjok og Kautokeino kommuner. Av totalen på 548 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.

Stort og krevende område

Vest-Finnmark-kontrakten blir en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

- Vi vet at vi har en utfordrende jobb foran oss, særlig vinterstid, sier områdeleder Odd Arne Olaussen i Presis Vegdrift.

Mange lokale entreprenører får oppdrag

Riksvegkontrakten i Vest-Finnmark er på til sammen 440 millioner kroner de neste fem årene. Kontrakten åpner også for tre års gjensidig forlengelse.

20 ansatte hos Presis vil jobbe på riksvegene i Vest-Finnmark. Presis vil også inngå avtale med rundt 5-7 lokale entreprenører fra de aktuelle kommunene. Om lag 30 ansatte hos underentreprenørene vil arbeide med vegdrift og brøyting. Driften av riksvegene betyr med andre ord rundt 50 sikre og forutsigbare arbeidsplasser i Vest-Finnmark.

- Sammen skal vi levere kvalitet til brukere av vegene og vår oppdragsgiver Statens vegvesen, sier Odd Arne Olaussen.

Miljø blir viktig

Olaussen understreker at miljøkravene som stilles i de nye riksvegkontraktene passer godt med Presis sine ambisiøse miljømål. 

- Vi skal bruke moderne utstyr og en oppdatert maskinpark, slik at vi sørger for minst mulig belastning på miljøet. Vi er opptatt av at vårt CO2-avtrykk er lavt og at vi bidrar til reduserte utslipp i fremtiden, sier Olaussen.

Bedre brøyteprofiler 

Statens vegvesen tildelte kontrakten på grunnlag av pris. Det er lagt inn nye miljøkrav i riksvegkontrakter, blant annet til lavutslippskjøretøy. Det er også krav om at alle entreprenører må føre regnskap over CO2-utslipp.

- Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Vi mener at dette skal være mulig, uten at det blir lavere standard på driften av vegnettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog i Statens vegvesen.

Byggeleder Lena Brox i Statens vegvesen supplerer:

- Blant annet er planen å ta i bruk egnede maskiner som fjerner brøytekanter. Dette gjøres for å utforme en bedre profil som hindrer fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan man redusere antall brøytekilometer. Dette gir også bedre og tryggere framkommelighet, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Fremdeles 175 som gjelder

Når du som trafikant oppdager trafikkfarlige forhold langs vegen, skal du fremdeles ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175. Det hjelper ikke å ringe Presis eller en av de lokale underentreprenørene. Det er også egne driftskontrakter for fylkesveiene. 

Statens vegvesen startet opp nye riksveikontrakter over hele landet 1. september.
Les mer:  Innovativ kontrakt gir betydelig lavere CO2-utslipp i drift av riksveger

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Presis Vegdrift er klar til å overta driften av riksvegene i Vest-Finnmark de kommende årene. Foto: Presis Vegdrift.
Presis Vegdrift er klar til å overta driften av riksvegene i Vest-Finnmark de kommende årene. Foto: Presis Vegdrift.
Last ned bilde
Områdeleder Odd Arne Olaussen i Presis Vegdrift. Foto: Privat.
Områdeleder Odd Arne Olaussen i Presis Vegdrift. Foto: Privat.
Last ned bilde
Henrik Henriksen fra Presis Vegdrift og Lena Brox fra Statens vegvesen fikk æren av å erklære den nye driftskontrakten for Vest-Finnmark for åpnet 1. september. Foto: Statens vegvesen.
Henrik Henriksen fra Presis Vegdrift og Lena Brox fra Statens vegvesen fikk æren av å erklære den nye driftskontrakten for Vest-Finnmark for åpnet 1. september. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom