Avinor

Praktisk informasjon til media fra Avinor

Del

Har ikke kapasitet til intervjuer på stedet, minner om retningslinjer.

I forbindelse med tiltakene som er iverksatt ved våre lufthavner, så er vår organisasjon svært presset på tid. Presseteamet vårt jobber på alle flater med informasjon for hele konsernet, både interninfo, publikumsinfo og svar til media. Enkelte av våre medarbeidere er dessuten i karantene. På bakgrunn av dette har vi besluttet at vi kun unntaksvis kan gi intervjuer på flyplassene, og vi må også begrense antall telefonintervjuer. Vi ønsker primært å svare alle, derfor er e-post det mest effektive.

Husk at mange spørsmål om helse og reiserestriksjoner må svares av helsemyndigheter og departement, samt kommuneoverlege. 

Vi minner om våre retningslinjer for film og foto ved våre lufthavner, som fremdeles gjelder. 

Vi har også mindre kapasitet til å behandle forespørsler om besøkskort, så henstiller media til å gjøre intervjuer og opptak i publikumsområdene. Husk at det fremdeles er viktig at vi får vite hvem som kommer og når dere kommer. 

Retningslinjene er lagt inn i denne meldingen. 

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom