Standard Norge

Positivt at regjeringen vil styrke standardiseringsarbeidet innenfor sirkulær økonomi

Del

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

MENER REGJERINGEN TREFFER GODT: Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Standard Norge
MENER REGJERINGEN TREFFER GODT: Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Standard Norge

Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi skal legge grunnlaget for regjeringens arbeid for økt verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv.

Ett av virkemidlene som miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn trakk fram da han presenterte strategien på onsdag, er å styrke norsk arbeid med globale standarder for sirkulær økonomi og gi et tilskudd til Standard Norge for å styrke standardiseringsarbeidet.

Mer enn et klapp på skulderen

Rotevatn og regjeringen treffer godt når de peker på standarder som verktøy når målet er at Norge skal bli et foregangsland i sirkulær økonomi, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Utvikling og bruk av standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte. De gir økt forutsigbarhet og bidrar til effektivitet. Gode standarder sikres gjennom en åpen og demokratisk prosess, der interessenter bidrar i arbeidet med å utvikle best mulig praksis. At regjeringen støtter dette arbeidet, er mer enn et klapp på skulderen, det er en bekreftelse på at standarder er nødvendige for at norsk næringsliv skal lykkes og kunne vokse i en situasjon med stadig større ressursknapphet, sier Mehus.

Jobber internasjonalt

En bredt sammensatt standardiseringskomité har jobbet nasjonalt og internasjonalt med sirkulær økonomi siden 2019. Rundt bordet er bl.a næringsliv, akademia, arbeidstakere og miljøorganisasjoner representert. Den norske komiteen ledes av Sigurd Sagen Vildåsen som er seniorforsker ved SINTEF Manufacturing og sitter i Teknas hovedstyre.

– Regjeringens strategi viser at de anerkjenner behovet for standardisering og felles språk. Det er bra at de ser til kunnskapen som ligger i standardene i arbeidet med et mer sirkulært næringsliv. Vi er nå godt posisjonert i Norge til å bidra internasjonalt i ISO-arbeidet, sier Vildåsen.

Over 400 eksperter fra 84 land og en rekke internasjonale organisasjoner deltar når det nå utvikles felles standarder for sirkulær økonomi. De første dokumentene for sirkulær økonomi er ventet å komme allerede i 2021. Deretter vil nye standarder, som viktige redskaper for innføring og drift av sirkulær økonomi, følge på løpende bånd.

Blant de 84 engasjerte landene finner vi nær sagt alle land i EØS-området, alle vesentlige industriland og et stort antall utviklingsland. Standardene som utvikles, blir praktiske verktøy for å innføre og videreutvikle sirkulær økonomi i Norge, i Europa og i resten av verden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MENER REGJERINGEN TREFFER GODT: Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Standard Norge
MENER REGJERINGEN TREFFER GODT: Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Standard Norge
Last ned bilde
Sigurd Sagen Vildåsen er seniorforsker ved SINTEF  Manufacturing og sitter i Teknas hovedstyre. Han leder Standard Norges komité for sirkulær økonomi. Foto: Standard Norge
Sigurd Sagen Vildåsen er seniorforsker ved SINTEF Manufacturing og sitter i Teknas hovedstyre. Han leder Standard Norges komité for sirkulær økonomi. Foto: Standard Norge
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom