Delta

Positiv til krisepakken, men viktig å følge opp

Del

- Det er positivt at regjeringen nå, gjennom dagens krisepakke, foreslår å øke tilskuddene til kommunene. Nå er det viktig å passe på at midlene kommer helt frem til den enkelte virksomhet og tjeneste, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen

‑ Kommunene er store og viktige velferdsleverandører og har mange viktige oppgaver gjennom pandemien som krever ekstra ressurser og kapasitet, sier Ruud Thorkildsen.

 Hun minner om at kommunene også må være rustet og klare til pandemien er over og en ny hverdag begynner.

Kompensere fullt ut 

Delta-lederen forventer at det fortsatt er nødvendig beredskap for å tildele ytterligere midler hvis situasjonen tilsier det.

 - Vi forventer at regjeringen følger opp løftene om at pandemiutgiftene kompenseres fullt ut, krever Ruud Thorkildsen.

 - Nå er det viktig å lytte til kommunene, befolkningen, de tillitsvalgte og organisasjonene som lever i kommunehverdagen. De vet hvordan virkeligheten er og hvor det er behov for tiltak, oppfølging og støtte. Situasjonen er krevende, derfor må tiltakene være presise og målrettede. Partssamarbeidet må ivaretas, brukes og styrkes både på kommunalt nivå og i virksomhetene gjennom og etter pandemien, sier hun.

Kompetanseheving

‑ Det må satses på kompetanseheving. Mye av kompetansetilegnelsen kan skje på arbeidsplassen. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre, både nå under pandemien og i etterkant. Vi må både håndtere krisen og tenke langsiktig, fremholder Ruud Thorkildsen.

 ‑ NAV har en svært viktig rolle for å bidra til at vi kommer oss gjennom krisen. Derfor må det være trygghet for at NAV har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet til å kunne håndtere de mange utfordringene og oppgavene krisen fører med seg. De som har bruk for NAV må få rask hjelp og bistand og de NAV-ansatte må ha arbeidsforhold som sikrer at de kan bidra fullt ut, sier Ruud Thorkildsen.

Beredskap 

Delta-lederen peker på at koronakrisen har vist hvor viktig det er å prioritere samfunnssikkerhet og beredskap.

‑ Forebygging, øvelser og den praktiske kriseinnsatsen krever ressurser. Vi er sårbare. Derfor må vi utvikle både beredskapstenkingen og beredskapsplanleggingen. Vi må løse dagens krise og vi må være rustet for å møte fremtidige kriser. Samfunnssikkerheten må styrkes, sier Ruud Thorkildsen.

Sats på barn og unge

Delta-lederen er fornøyd med satsingen på barn, unge, unge voksne, elever, lærlinger, studenter og nyutdannede.

 ‑ Her er det viktig å støtte opp og følge med. Barn og unge er fremtiden. Mange har hatt et tøft år. Vi må sørge for utdanning, kompetanse og nødvendig støtte og oppfølging i en krevende tid, sier hun.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg pressemeldinger fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom