Regnskap Norge

Positiv markedsutvikling i regnskapsbransjen

Del

Den årlige analysen av markedsutviklingen i regnskapsbransjen viser en bransje i vekst. Samlet årlig omsetning per 2020 utgjør over 18,5 milliarder kroner. – Det er hyggelige tall vi nå kan legge frem, som viser at regnskapsbransjen vokser på alle indikatorer: I ren omsetning, antall oppdrag og fortjeneste, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Regnskap Norge utfører årlig analyser over markedsutvikling i regnskapsbransjen. Årets undersøkelse viser god vekst og inntjening for hele bransjen. I tillegg øker sysselsettingen.

– Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. Målt i markedspriser er økningen siste år 7,1 prosent, og utgjør nå over 18,5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig årlig vekstrate i perioden fra 2007 til 2020 er 6,4 prosent. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,2 år, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge:

– Det som også er interessant å se, er at det er forholdsmessig større omsetningsvekst blant små foretak enn mellomstore og store. Samtidig ser vi at det er reell vekst i alle deler av bransjen.

Lønnsom bransje

– Når vi videre ser på lønnsomheten i bransjen er den også gjennomgående god, med vekst både i antall oppdrag og i pris. Blant annet viser prisindeksen til SSB at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010, sier Regnskap Norge-direktøren: 

– Både omsetning per ansatt, EBITDA per ansatt og årsresultat per ansatt viser vekst. Noe av veksten i fjor skyldes nok økt oppdrag i tilknytning til bistand rundt kompensasjonsordning i forbindelse med pandemien. Samtidig ser vi at utviklingen og veksten har vært stabil over mange år. Med andre ord er dette en lønnsom bransje.

Flere sysselsatte – og mangel på arbeidskraft

– Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert, blir det ikke færre ansatte i hverken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller utvider tjenestetilbudet, sier Aale-Hansen: 

– Videre ser vi at antall autoriserte regnskapsførere i snitt har økt med tre prosent per år siden 2007 og nå er rekordhøyt. Parallelt ser vi en viss konsolidering av autoriserte regnskapsforetak der store foretak kjøper opp mellomstore. Dette skjer samtidig med at mange små foretak rundt i landet består.

– Våre medlemmer rapporterer om at mange store foretak nå sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Fremover forventer vi derfor ytterligere vekst og flere ansatte. Både økt digitaliseringer og økt oppmerksomhet om og krav til bærekraft er tunge drivere i markedet som vi oppriktig mener styrker behovet for avanserte regnskapstjenester. Vi tror også dette er drivere som gjør bransje i økende grad spennende for morgendagens arbeidstakere som er opptatt av teknologi og klimaspørsmål, avslutter Regnskap Norge-direktøren.

Fakta

Diagrammet nedenfor viser utvikling i årlig bransjeomsetning, målt i både markedspriser og faste 2020-priser. Tall i tusen NOK.

Utvikling i årlig bransjeomsetning

Antall sysselsatte i NACE 69.201 - regnskap og bokføringstjenester

Antall sysselsatte

Utvikling i antall oppdrag

Utvikling i antall oppdrag

Grafikken er hentet fra Regnskap Norges nettside Fakta om regnskapskapsbransjen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom