Norges Fotballforbund

Positiv evaluering av testpilot i toppfotballen

Del

Evalueringen av testpiloten for toppfotballen viser at klubbene er dyktige på å oppfylle kravene til smittevern.

Den 7. mai 2020 ga regjeringen tillatelse til at trening og seriespill i toppfotballen kunne starte opp igjen. Forutsetningen var at aktiviteten skjer innenfor rammer som er satt i NFFs protokoller for gjennomføring av trening og kamp under covid-19 utbruddet. Det er strenge smitteverntiltak som skal gjennomføres før, under og etter aktivitet. I tillegg er lagene en tilnærmet lukket gruppe (kohort) som har minimal nærkontakt med andre.

For øyeblikket har spillerne i Eliteserien for menn (fase 1) vært i gang med fotballtrening siden 11. mai. Fase 2 med trening for klubbene i Toppserien og OBOS-ligaen starter i dag, 25. mai.

For å følge opp klubbene, har NFF utarbeidet et system for kontrollere etterlevelsen av protokollen, blant gjennom at klubbene bekrefter etterlevelse før oppstart, medisinsk ansvarlig rapporterer status ukentlig, samt at klubbene dokumenterer medisinsk monitorering, egenrapportering og opplæring.

Den første evalueringsrapporten etter treningsoppstarten med nærkontakt er nå klar. Den er i dag fremlagt for myndighetene v/ Kulturdepartementet.

- Samtlige klubbleger rapporterer at deres klubb etterlever kravene til smittevern. Det har ikke vært tilfeller av covid-19, og heller ingen tilfeller hvor medisinsk ansvarlig har mistenkt tilfelle av covid-19 i spillergruppen. NFF opplever at både klubbene og spillerne samvittighetsfullt følger opp de kravene som ligger i protokollen, og vi kan med glede konkludere med at første fase av piloten i toppfotballen har vært vellykket, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

Det har ikke vært tilfeller hvor NFF har pålagt klubber å justere opplegg for smittevern eller stanse trening, eller tilfeller hvor øvrige sanksjoner mot klubber  vurderes. Det er likevel ingen tvil om at tiltakene oppleves som krevende.

- De mest inngripende delene av spillerkarantenen er krevende for spillene, særlig for de som bor alene og nå føler på isolasjon. Gitt myndighetenes signaler om smittesituasjonen i Norge og planene for gradvis gjenåpning av samfunnet og idretten ellers, er det et spørsmål om spillerkarantenen kan dreie seg mer mot anbefalinger enn absolutte adferdskrav. I Danmark åpnet det opp for vanlig trening i toppfotballen 8. mai. Spillerne ble ikke ilagt andre begrensninger enn det som gjelder for befolkningen for øvrig. Etter tre uker i dette regimet viser testingen av 700 spillere, trenere og dommere i de to øverste ligaene 0 smittetilfeller, sier Klaveness.

Evalueringen viser at forbudet mot bruk av styrkerom og garderober er utfordrende og egnet til å svekke sykdoms- og skadeforebyggende rutiner. Treningskamper vil også være et viktig ledd i det skadeforebyggende arbeidet.

- Treningskamper er en naturlig og viktig del av treningen inn mot sesongstart, og det er bred enighet i idrettsmedisinske miljøer om at treningskamper er viktig for å forebygge skader. NFF har likevel bedt klubbene vente med treningskamper de første to ukene, ettersom fellestreninger med kamp vil innebære noe reising, særlig for klubber helt nord i landet. NFF vil i dialog med klubbene avklare dette spørsmålet denne uken, herunder å finne smittevernfaglige forsvarlige løsninger for reise til treningskamper, sier Klaveness.

Oppstart av fase 3 (1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn (PostNord-ligaen) er neste prioriterte steg.

- Det er betinget av at smitterisikoen generelt i samfunnet er lav nok til at de mest inngripende smittevernstiltakene kan justeres noe. De grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for protokollen om å hindre smitte inn/ut av gruppen skal uansett videreføres. For NFF vil det være ønskelig å starte fase 3 i løpet av den nærmeste tiden. Dette sammenfaller godt med gjenåpningen av samfunnet og idretten ellers. Her vil vi lytte til de råd og den veiledning vi får fra myndighetene, sier Klaveness.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF, mobil: 951 78 285

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no