Mattilsynet

Portforbudet for tamme fugler er gjeninnført i flere østlandskommuner

Del

Det er i sommer påvist fugleinfluensa hos ville fugler i Holmestrand, Son i Vestby og Larvik. For å beskytte tamme fugler mot smitte fra ville fugler har Mattilsynet igjen innført «portforbud» for fjørfe i kommuner der vi mener at risiko for smitte fra ville til tamme fugler er forhøyet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Portforbudet omfatter nå 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.

-Smittesituasjonen for fugleinfluensa i villfuglpopulasjonen rundt Oslofjorden er usikker nå, og vi kan ikke utelukke flere tilfeller fremover, forteller Ole-Herman Tronerud, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom for fugler, og dødeligheten er ofte høy. Risiko for smitte og alvorlig sykdom hos mennesker vurderes som svært lav.

Skal beskytte tamme fugler

Portforbudet innføres for å beskytte både høner i hagen og kommersielt fjørfehold mot denne alvorlige sykdommen. Hensikten med portforbudet er å hindre direkte kontakt mellom ville og tamme fugler. Innføringen av portforbudet er basert på råd fra Veterinærinstituttet.

-Direkte og indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler utgjør en smittefare for alle tamme fugler. Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte, og fjørfe som går ute er ekstra utsatt for smitte fra ville fugler, sier Tronerud.

Tronerud forklarer at alle som eier dyr har en plikt til å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av en smittsom dyresykdom.

-Årets utbrudd av fugleinfluensa ser ut til å være et av de største og mest ødeleggende fugleinfluensaepidemiene som noensinne har vært i Europa. Våre naboland har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa hos tamme fugler, både hos hobbyfjørfe og i kommersielt fjørfehold, og den sannsynlige kilden til flere av disse er oppgitt å være kontakt med ville fugler, sier Tronerud.

Fuglene kan være ute under tak

Norge har så langt unngått smitte fra ville til tamme fugler, med unntak av utbruddet i en fuglepark i Rogaland som oppstod før portforbud ble innført vinteren 2020.

 -Vi er klar over at portforbudet kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer for dem som har utegående fugler, men portforbudet ser også ut til å ha beskyttet disse fuglene mot smitte. Vi ser at det feilaktig gjengis at fugler må være inne, og at det derfor er et dyrevelferdsproblem med blant annet portforbud. Det er viktig for oss å understreke at selv om fuglene nå må være under tett tak, så kan de likevel være utendørs så lenge dyreeier har lagt til rette for dette når portforbud blir innført. Det er den enkelte dyreeiers ansvar å sikre god dyrevelferd for dyrene sine. Fravær av sykdom er en viktig faktor for å sikre god dyrevelferd, forklarer Tronerud. 

Mattilsynet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvor lenge portforbudet vil vare, men sammen med Veterinærinstituttet gjør Mattilsynet fortløpende vurderinger av smittesituasjonen. Dersom Mattilsynet vurderer at smittefaren minker, vil høyrisikoområdet oppheves eller reduseres så raskt som mulig.

Nøkkelord

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde
Ole-Herman Tronerud. Foto: Mattilsynet
Ole-Herman Tronerud. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom