Mattilsynet

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet er opphevet

Del

Portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, er opphevet fra 17. desember 2021.

Portforbudet ble innført 19. november 2021, etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. Veterinærinstituttet har siden da ikke mottatt prøver fra fugler i området, og Mattilsynet har ikke fått melding om syke eller døde fugler. Mattilsynet vurderer nå at det er forsvarlig å oppheve portforbudet.  

I praksis betyr dette:  

  • Det er ikke lenger påbudt å holde tamfugler under tett tak  
  • Det er ikke lenger påbudt å registrere hobbyfjørfehold, men det oppfordres til det  
  • Det er ikke lenger forbudt å holde dyreansamlinger  

– Selv om portforbudet i Viken og Innlandet oppheves, kan det fortsatt finnes smitte hos villfugl i området. Fugler kan være smittet av fugleinfluensa, uten å viser symptomer. Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken, sier Astrid Ham, avdelingssjef i Mattilsynet.  

Portforbud er et av flere inngripende virkemidler Mattilsynet kan bruke. Det innføres ikke før det anses som helt nødvendig. Fugleinfluensa er en sykdom som trolig vil finnes i naturen permanent fremover, og Mattilsynet må derfor bruke hensiktsmessige tiltak i perioder når smitterisikoen er stor og ved påvisninger.  

Ved eventuelle nye påvisninger hos ville eller tamme fugler, vil nye tiltak bli innført på kort varsel dersom Mattilsynet vurderer at det er nødvendig.   

– For å hindre at smitte kommer inn i fjørfehold, vil det viktigste uansett alltid være godt smittevern på hele året. Dette gjelder både for kommersielle fjørfeprodusenter og for de som har høner i hagen, sier Ham. 

Det er fortsatt portforbud og flere andre restriksjoner i Rogaland: Utbrudd av fugleinfluensa 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom