Parat

Politileder ber regjeringen øke antall politistudenter

Del

Regjeringen varsler en krisepakke som følge av krigen i Ukraina som medfører at forsvaret, politiet og øvrig beredskap skal styrkes. Leder for Norges Politilederlag i Parat (NPL), Kjetil Ravlo, sier regjeringen må inkludere en kraftig økning i antallet politistudenter.

Politilederen sier totalberedskapen må stå i forhold til et nytt, og utvidet trusselbilde.
– For å bidra til et godt og forsvarlig mottak av den største flyktningestrømmen i moderne tid, har politiet på kort tid fått betydelige meroppgaver. Store ressurser i politiet er omdisponert til et oppdrag vi må forvente å stå i over tid. Dette er bare ett av flere oppdrag som et politi med kapasitet skal og bør håndtere i krise, sier Ravlo.

Krisepakke og trygghetsproposisjon
Han sier regjeringens krisepakke i form av en trygghetsproposisjon er nødvendig slik situasjonen har utviklet seg.
– Styrking av beredskapen betyr flere ressurser, fortrinnsvis flere operative i politiet. Skal vi få det til må vi starte med å utvide antallet politistudenter som forrige regjering halverte i antall, sier Ravlo.

Oppbemanning forutsetter økt antall studenter
Antallet politistudenter har i flere år ligget på over 700, men forrige regjering reduserte tallet til 400. En reduksjon Norges Politilederlag var kritisk til allerede i 2020.
– Med dagens studentantall vil politiet ha store utfordringer med å opprettholde dagens nivå på tjenestene som ytes befolkningen. Skal vi øke beredskapen må antallet studenter økes betraktelig. Regjeringen må se beredskap i et lengre tidsperspektiv. Politiet må ha tilgang på nødvendig kompetanse for å imøtekomme samfunnets forventninger. Skal vi klare det, må vi øke antallet studenter allerede ved studiestart til høsten, sier politilederen.

Nøkkelord

Kontakter

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo
Epost: kjetil.ravlo@politiet.no
Telefon: 974 99 660

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 23
0187 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg pressemeldinger fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom