Norges Fotballforbund

PM: Utvalgsarbeid Qatar-spørsmålet

Del

Sven Mollekleiv ble i forrige uke engasjert som leder av utvalget som skal se på hva norsk fotball skal gjøre for å reagere på Qatars (vertsnasjonen for fotball-VM 2022) håndtering av menneskerettigheter i landet, herunder utrede, vurdere og innstille på hvilket virkemiddel norsk fotball skal ta i bruk for sin reaksjon.

Utvalget er nå klart, og består av 14 personer (seks kvinner, åtte menn). Et utvalg med en bred sammensetning av personer i og utenfor fotballen, med ulike stemmer i debatten og med viktig faglig kompetanse i problemstillingene utvalget skal vurdere.

Utvalget starter sitt arbeid umiddelbart.

SAMMENSETNINGEN AV UTVALGET

Sven Mollekleiv
Lang erfaring med internasjonale spørsmål, konflikter, mekling og håndtering av store, komplekse spørsmål. Lang fartstid i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt. Kjenner idretten godt.

Tom Høgli
Toppklubbrepresentant, «initiativtager»

Ole Kristian Sandvik
Supporterrepresentant, styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA)

Gina Barstad
Supporterrepresentant

Erlend Hanstveit
Leder av NISO

Magnus Sverdrup
Leder seksjon internasjonal avdeling, NIF

Kjersti Løken Stavrum
Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM

Steinar Krogstad
LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid

Pia Goyer
Menneskerettighetsjurist, tidligere medlem av etisk råd i Oljefondet

Tore-Christian Gjelsvik
Styreleder NFF Hordaland/leder kretsledernes arbeidsutvalg

Gro Langdalen
Styreleder NFF Akershus

Cato Haug
Styreleder Norsk Toppfotball (NTF)

Hege Jørgensen
Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK)

Kari Lindevik
Styreleder Divisjonsforeningen (DF)

SEKRETARIAT
Anders Hasselgård, Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd (leder seksjon internasjonalt samfunnsansvar, NFF)

UTVALGETS MANDAT

Utvalget skal utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Virkemidler som må vurderes er tydelige krav til stater som søker arrangementer, boikottaksjoner, «on site»-markeringer og påvirkningsarbeid før, under og etter arrangementer. Vurderingene skal bygge på historiske erfaringer med ulike virkemidler.

Utvalget skal utrede og foreslå retningslinjer for hvordan NFF og hele norsk fotball gjennomfører all fotballaktivitet (klubb og landslag) ut fra en felles og forpliktende plattform om etterlevelse og styrking av menneskerettigheter. Utvalget skal utrede og anbefale hvordan NFF og norsk fotball, sammen med norske myndigheter og norsk idrett, skal ta en enda tydeligere rolle i kampen mot såkalt sportsvasking i idretten.

Med utgangspunkt i vurderingen av virkemidler skal utvalget foreslå tiltak for norsk fotball som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar. En eventuell boikottbeslutning av VM i Qatar antas å ha betydelige sportslige og økonomiske konsekvenser, både for landslagene (både A- og aldersbestemte), toppklubbene og breddeklubbene. Utvalget skal belyse konsekvensene.

For oppfølgende spørsmål, kontakt: Sven Mollekleiv, tlf 905 44 824

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no