Norges Fotballforbund

PM: Utvalgsarbeid Qatar-spørsmålet

Del

Sven Mollekleiv ble i forrige uke engasjert som leder av utvalget som skal se på hva norsk fotball skal gjøre for å reagere på Qatars (vertsnasjonen for fotball-VM 2022) håndtering av menneskerettigheter i landet, herunder utrede, vurdere og innstille på hvilket virkemiddel norsk fotball skal ta i bruk for sin reaksjon.

Utvalget er nå klart, og består av 14 personer (seks kvinner, åtte menn). Et utvalg med en bred sammensetning av personer i og utenfor fotballen, med ulike stemmer i debatten og med viktig faglig kompetanse i problemstillingene utvalget skal vurdere.

Utvalget starter sitt arbeid umiddelbart.

SAMMENSETNINGEN AV UTVALGET

Sven Mollekleiv
Lang erfaring med internasjonale spørsmål, konflikter, mekling og håndtering av store, komplekse spørsmål. Lang fartstid i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt. Kjenner idretten godt.

Tom Høgli
Toppklubbrepresentant, «initiativtager»

Ole Kristian Sandvik
Supporterrepresentant, styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA)

Gina Barstad
Supporterrepresentant

Erlend Hanstveit
Leder av NISO

Magnus Sverdrup
Leder seksjon internasjonal avdeling, NIF

Kjersti Løken Stavrum
Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM

Steinar Krogstad
LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid

Pia Goyer
Menneskerettighetsjurist, tidligere medlem av etisk råd i Oljefondet

Tore-Christian Gjelsvik
Styreleder NFF Hordaland/leder kretsledernes arbeidsutvalg

Gro Langdalen
Styreleder NFF Akershus

Cato Haug
Styreleder Norsk Toppfotball (NTF)

Hege Jørgensen
Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK)

Kari Lindevik
Styreleder Divisjonsforeningen (DF)

SEKRETARIAT
Anders Hasselgård, Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd (leder seksjon internasjonalt samfunnsansvar, NFF)

UTVALGETS MANDAT

Utvalget skal utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Virkemidler som må vurderes er tydelige krav til stater som søker arrangementer, boikottaksjoner, «on site»-markeringer og påvirkningsarbeid før, under og etter arrangementer. Vurderingene skal bygge på historiske erfaringer med ulike virkemidler.

Utvalget skal utrede og foreslå retningslinjer for hvordan NFF og hele norsk fotball gjennomfører all fotballaktivitet (klubb og landslag) ut fra en felles og forpliktende plattform om etterlevelse og styrking av menneskerettigheter. Utvalget skal utrede og anbefale hvordan NFF og norsk fotball, sammen med norske myndigheter og norsk idrett, skal ta en enda tydeligere rolle i kampen mot såkalt sportsvasking i idretten.

Med utgangspunkt i vurderingen av virkemidler skal utvalget foreslå tiltak for norsk fotball som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar. En eventuell boikottbeslutning av VM i Qatar antas å ha betydelige sportslige og økonomiske konsekvenser, både for landslagene (både A- og aldersbestemte), toppklubbene og breddeklubbene. Utvalget skal belyse konsekvensene.

For oppfølgende spørsmål, kontakt: Sven Mollekleiv, tlf 905 44 824

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no

Følg pressemeldinger fra Norges Fotballforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fotballforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fotballforbund

Informasjon om ekstraordinært forbundsting17.6.2021 13:02:40 CEST | Pressemelding

Det ekstraordinære forbundstinget søndag 20. juni organiseres som et heldigitalt arrangement, uten publikum. Media kan følge tingforhandlingene direkte på NFF TV. Sendingen er åpen for alle, og tinget starter kl 12:00. Se program og mer informasjon om det ekstraordinære tinget her NFF inviterer til en digital pressekonferanse i etterkant av tinget. Link til pressekonferansen sendes ut i forkant. Endelig klokkeslett for pressekonferansen vil bli bestemt ut ifra tingforhandlingenes varighet, og vil bli informert om så fort det er klart. For påmelding til pressekonferanse, kontakt: Mari Stanisic Waagaard: msw@fotball.no

PRIV.RED: Invitasjon til landslagsuttak A-herrer21.5.2021 10:46:43 CEST | Pressemelding

Norges Fotballforbund inviterer til pressekonferanse der landslagssjef Ståle Solbakken presenterer troppen til kampene mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Pressekonferansen holdes tirsdag 25. mai kl 11.00, og gjennomføres digitalt via Teams. Journalister som skal delta på pressekonferansen (vi presiserer at dette gjelder for presse som skal delta og eventuelt stille spørsmål, øvrige kan følge pressekonferansen via stream) kan melde seg på til msw@fotball.no senest 25. mai kl 10.00. Pressekonferansen vil sendes på NFF TV og Fotballandslagets Facebook-side. Streamen vil bli tilgjengelig for media, link til stream sendes ut i forkant av pressekonferansen.

PM: Ny rapport viser betydningen av fotball for barn, unge og voksne i breddefotballen6.5.2021 13:54:26 CEST | Pressemelding

- Etter et særdeles krevende år for hele samfunnet, inkludert fotballen, var det naturlig for oss å finne ut hvor mye fotballen faktisk betyr for spillere og foreldre rundt i hele landet. Svarene vi fikk viser at fotball for svært mange er langt viktigere enn det som skjer på banen. Det merket mange spesielt godt da aktiviteten plutselig forsvant, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund. Da pandemien traff Norge i fjor og fotballen stengte helt ned, sier mange at de følte seg både mer rastløse og at det gikk ut over humøret. For hele 2 av 3 fotballspillere mellom 6 og 18 år er den organiserte fotballaktiviteten viktig eller svært viktig. Det fremgår av den ferske rapporten Norsk breddefotball – en rapport om nytten og gleden som Norges Fotballforbund står bak. Hele 1 av 4 fotballbarn oppgir i undersøkelsen at humøret deres var dårligere da det ble mindre organisert trening og kamp under koronapandemien. Mer enn 4 av 10 sier at de ble mer rastløse. Samtidig håper hele 82 p

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom