GlobeNewswire by notified

Placeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

Del

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 18. januar 2023 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdeling, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående:

ISIN Afdelingsnavn Orderbook code 
DK0060231777Nykredit Invest Danske FokusaktierNYKDFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Invitation Annual General Meeting Fenix Outdoor International AG29.3.2023 08:30:00 CEST | Press release

Invitation to the ordinary General Meeting of Shareholders of Fenix Outdoor International AG Dear Shareholder, The Board of Directors is pleased to invite you to the ordinary General Meeting concerning the financial year 2022 Date: Friday, April 21 2023, 2 pm Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sweden) I. Notification Shareholders who wish to attend (in person, representation by proxy or by the Independent Proxy) the ordinary General Meeting must be recorded in the Company's share register by Thursday, 13 April 2023 at the latest and must notify the Company no later than Tuesday, 18 April 2023, 1 p.m. by telephone +46 660 26 62 00, by mail to Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna (Sweden) or by e-mail info@fenixoutdoor.se of their attendance. An e-mail from the Company confirming the receipt of the notification must be presented at the entrance in order to be admitted to the ordinary General Meeting. The notification of the Shareholder must include name, personal id

Fenix Outdoor International AG Kallelse Årsstämma29.3.2023 08:30:00 CEST | Pressemelding

Kallelse till årsstämma för aktieägarei Fenix Outdoor International AG Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2022. Datum: Fredagen den 21 april 2023, kl. 14:00 Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige) I. Anmälan Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen den 13 april 2023 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 april 2023 kl. 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden. Aktieägare som har sina a

Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier29.3.2023 08:17:58 CEST | pressemeddelelse

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Holding ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer: Navn:Thoraso Holding ApSÅrsag:Nærtstående til bestyrelsesformand Henrik HougaardUdsteder:FirstFarms A/SLEI kode:2138007DFVFLUCCSX925Betegnelse:AktierFondskode:DK0060056166Transaktion:KøbHandelsdato:27. marts 2023Marked:OTCAntal stk.:133.891Kursværdi i DKK:11.659.228,28 Der henvises i øvrigt til vedhæftede skema. Med venlig hilsen FirstFarms A/S For yderligere information: Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87. Om FirstFarms: FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye mulighede

Report on insiders trade with FirstFarms A/S' shares29.3.2023 08:17:58 CEST | Press release

Pursuant to the Market Abuse Regulation art. 19 and according to power of attorney to report transactions on behalf of Thoraso Holding ApS, FirstFarms A/S shall hereby report transactions with FirstFarms A/S’ shares and associated securities by managerial staff and their related parties: Name:Thoraso Holding ApSReason:Closely related to chairman Henrik HougaardIssuer:FirstFarms A/SLEI code:2138007DFVFLUCCSX925Type:SharesISIN code:DK0060056166Transaction:PurchaseTrading date:27 March 2023Market:OTCNumber:133,891Market value in DKK:11,659,228.28 Reference is also made to the attached form. Best regards, FirstFarms A/S For further information: Please visit our website www.firstfarms.comor contact CEO Anders H. Nørgaard on phone +45 75 86 87 87. About FirstFarms: FirstFarms is a Danish stock exchange listed company. We operate FirstFarms with responsibility for the surrounding communities, and we deliver highest quality which is primarily sold locally. We act on new opportunities, that cre

Prospera Energy PEI ESG Initiatives Reduces Asset Retirement Liability Commendably and Gains the Principal Investors Support and Guidance to Increase ESG Efforts Effectually29.3.2023 08:01:43 CEST | Press release

CALGARY, Alberta, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prospera Energy Inc.PEI: TSX-V; OF6A: FRA, OTC: GXRFF Approximately, two years ago Prospera was restructured to be profitable and compliant from a terminal position. Although the focus was to increase production rapidly, Prospera has commendably managed to address 400+ non-compliances and abandoned 60 wells. As a result, PEI has elevated the regulator License Liability Rating (LLR) from a deficit 0.37 past the regulator requirement (LLR=1) to surplus 1.2, erasing the liability deficit of 9+ Cdn million$ driving PEI to an asset surplus of approximately 4 Cdn million$. This is only the first-year result of a three-year liability management plan (LMR). Prospera’s commitment is to effectually implement the environmentally friendly ESG initiatives (eliminate emissions and reduce environmental footprint). Therefore, PEI has strategically engaged Philanthropist and PEI principal investor Mr. Dave Richardson and Engineering Specialist Angela