Pfizer AS

Pfizer kutter prisene i lavinntektsland

Del

Pfizer vil gjøre legemidler og vaksiner tilgjengelig til kostpris i 45 av verdens fattigste land.

Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge
Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge

Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal og Uganda er de fem første landene der dette skjer. Totalt bor det 1,2 milliarder mennesker i de 45 landene som skal omfattes av den nye prisavtalen. Prosjektet omfatter nåværende og fremtidige legemidler som er heleid av Pfizer og har patentbeskyttelse i EU og USA.

- Denne avtalen er et viktig steg for å tette helsegapet mellom fattige og rike land, og det vil gi en bedre hverdag til mange mennesker. Pfizer håper at verdens helseeksperter, helseorganisasjoner og legemiddelselskap vil slutte opp om initiativet, sier Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge.

Gjennom «An accord for a Healthier World» forplikter Pfizer seg til å levere 23 legemidler og vaksiner som behandler smittsomme sykdommer, visse krefttyper og sjeldne betennelsessykdommer til kostpris i de 45 landene.

Enklere og rimeligere tilgang til disse legemidlene gir mulighet til å behandle sykdommer som hvert år tar livet av nesten en million mennesker og som påfører ytterligere en halv million mennesker kroniske lidelser i lavinntektsland.

Samarbeid med Bill Gates

Den nye prisavtalen ble presentert av Pfizers toppsjef Albert Bourla sammen med Bill Gates på World Economic Forum i Davos onsdag.

I avtalen vil også nye legemidler og vaksiner fra Pfizer bli inkludert til kostpris. Dette kan gi raskere tilgang til fremtidige legemidler og vaksiner på like vilkår, og da særlig for behandling av sykdommer som er viktige for global folkehelse.

Som en del av avtalen har også Pfizer startet et samarbeid med Bill & Melinda Gates Foundation for å utvikle nye vaksiner mot gruppe B-streptokokker, som er en viktig årsak til barnedødelighet i utviklingsland.

- Vi har lært av Covid-pandemien at utrulling av vaksine bare er første steg for å hjelpe pasienter. Vi vil jobbe tett med verdens helseledere for å bedre diagnostikk, utdannelse, infrastruktur, lagring og andre forhold. Bare når alle disse utfordringene er overvunnet, kan vi ende ulikheten i helsetjenester og levere til alle pasienter, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

- Alle, uansett hvor de bor, bør ha samme tilgang til innovative livreddende legemidler og vaksiner. Denne avtalen vil hjelpe millioner av mennesker til bedre helse, Pfizer setter med dette et eksempel som andre bør følge, sier Bill Gates i en uttalelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge
Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge
Last ned bilde
Albert Bourla, konsernsjef i Pfizer
Albert Bourla, konsernsjef i Pfizer
Last ned bilde

Om Pfizer AS

Pfizer AS
Pfizer ASPfizer er verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Helt siden to gründere startet selskapet i 1849, har Pfizer utviklet medisiner som forbedrer pasientenes helse, forebygger sykdom og redder liv. I Norge har Pfizer om lag 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder. Vår visjon er å være en pådriver for riktig legemiddelbruk i Norge. Riktig legemiddelbruk betyr at pasienten skal få riktig medisin i riktig dose til riktig tid.