Partiet De Kristne

PDK har valgt å forlate posisjonen i Agder fylkeskommune

Del

PDK har valgt å forlate posisjonen i Agder fylkesting etter en uenighet om punkter i budsjettet som ble framlagt i fylkestinget i går. Uenigheten går på punkter i samarbeidsavtalen som sier at ideologiske uenigheter kan overstyre samarbeidsavtalen mellom partene i avstemninger.

Pressemelding PDK Agder

PDK har valgt å forlate posisjonen i Agder fylkesting etter en uenighet om punkter i budsjettet som ble framlagt i fylkestinget i går. Uenigheten går på punkter i samarbeidsavtalen som sier at ideologiske uenigheter kan overstyre samarbeidsavtalen mellom partene i avstemninger.

PDK la da fram eget budsjettforslag med kun en endring. Dette forslaget fikk kun støtte av Demokratene og ble avist av posisjonen med Høyre i spissen.

PDK ønsker en endring i Sak 93/20 Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-24, klimabudsjett og budsjett 2021.

I budsjettforslaget fra rådmannen ligger det inne et forslag på side 89 første avsnitt kule punkt 2 at fylkestinget skal bevilge kr. 1 million til Kompetanseenheten for kjønn og seksualitetsmangfold ved senteret for likestilling, UiA. Partiet De Kristne (PDK) er imot denne bevilgningen. PDK vil at disse midlene skal bruke til å starte et senter for forebygging av selvmord. Selvmord er et alvorlig problem i Norge og det er et område som det offentlige bør satse sterkere på å forebygge. Derfor tror PDK at en selvstendig forskningsenhet på Agder i samarbeid med offentlige og private aktører bør etableres. Dette vil være en god start på å bedre levekårene i Agder, noe fylkeskommunen setter høyt på sin agenda. Agder fylkeskommune ønsker å styrke levekårene i Agder og gjøre fylket til et ennå bedre sted å bo for alle. 

PDKs forslag ble nedstemt av samarbeids partiene i posisjonen, noe som førte til at PDK valgte å gå ut av posisjonen i Agder fylkesting i går.

Nøkkelord

Kontakter

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg saker fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Partiet De Kristne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom