Avinor

Partneravtale inngått mellom Avinor og Yago AS

Del

Avinor jobber for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi, og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering.

Foto:Avinor
Foto:Avinor

For å få tilgang til mer kompetanse om ulike aktørers behov, har Avinor inngått en partneravtale med Yago​ i Stavanger. Dette er en næringsklynge for autonome teknologier og internasjonalt testsenter for autonome kjøretøy i vann, luft og på land.

- Avinor skal følge utviklingen og initiere smart bruk av teknologi for å kunne være et ledende konsern innen luftfart også i fremtiden. Avtalen er en av flere lignende avtaler vi inngår for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse og være del av et innovativt miljø i samspill med andre organisasjoner, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Avinor går inn som partner og vil sitte i selskapets styre.

Tester konsepter på Stavanger lufthavn

Gjennom samarbeidet med næringsklyngen har Avinor allerede inngått en ikke-kommersiell disposisjonsavtale med dronefirmaet KVS Technologies. KVS får låne en gammel hangar på Stavanger lufthavn for testing av dronene sine, under forutsetningen at det ikke kommer i konflikt med driften ved lufthavnen. 

– Yago planlegger også et mobilitetspunkt på Forus. Det kan vi ta utgangspunkt i for å se hvordan vi på beste måte kan knytte det opp mot lufthavndriften, sier lufthavndirektør på Stavanger lufthavn Anette Sigmundstad.

Avinor ønsker å tilrettelegge for fremtidig mobilitetsløsninger innen norsk luftfart med utgangspunkt i eksisterende kompetanse, kapasitet og infrastruktur.

- Gjennom dette partnerskapet vil vi benytte vår eksisterende kompetanse og infrastruktur, og bidra til å arbeide frem nye løsninger som vi vil kunne dra nytte av i hele lufthavnnettverket, avslutter Sigmundstad.

-Avinor og Yago vil i tiden som kommer definere områder som kan lede til samarbeidsprosjekter i klyngen. Vårt felles arbeid skal bidra til forskning, innovasjon, kompetanse- og forretningsutvikling, sier Ronny Fiuren, som representerer Yago.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto:Avinor
Foto:Avinor
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom