Parat

Parat vil organisere flere innvandrere

Del

Organisasjonsgraden blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen forøvrig. Nå tar Parats hovedstyre grep og inngår et samarbeid med Tankesmien Agenda for å finne ut hvilke barrierer som eksisterer for at flere innvandrere organiserer seg.

Parat-leder Unn Kristin Olsen vil organisere flere arbeidsinnvandrere. Foto: Vetle Daler.
Parat-leder Unn Kristin Olsen vil organisere flere arbeidsinnvandrere. Foto: Vetle Daler.

Parat-leder Unn Kristin Olsen mener at den lave organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er problematisk for alle. Ikke bare for de som ikke er organisert og som går glipp av viktige muligheter og arenaer.

– Lav organisasjonsgrad er også et problem for den norske arbeidslivsmodellen som helhet, for eksempel hvis enkelte bransjer preges av lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår, sier Olsen.

Brochmannutvalget, som så på langsiktige konsekvenser av høy innvandring, påpekte at innvandring medføre en endret maktbalanse mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i enkelte bransjer.

Arbeidsinnvandrere, flykninger og asylsøkere tilhører i stor grad sektorer og næringer med allerede lav organisasjonsgrad, lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår.

– Tiltak og mål for økt rekruttering vil derfor ikke bare påvirke lønn og arbeidsvilkår, men også samfunnsutviklingen, sier Parat-lederen.

Hvilke barrierer finnes?
Hva er barrierer mot organisering av flere innvandrere? I mange land der arbeidstakerorganisasjonene står svakere, kan organisering være forbundet med større grad av konflikt og frykt for represalier fra arbeidsgiver. Andre barrierer kan være felles med andre deler av norsk arbeidsliv: oppfatninger om hva arbeidstakerorganisasjoner er, eller fravær av rekrutteringsarbeid fra organisasjonene selv.

– Skal vi lykkes i arbeidet med å øke organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere må vi først finne ut hvorfor arbeidsinnvandrere organiserer seg i mindre grad enn andre. Vi må også se på oss selv, om måten vi arbeider på, skaper avstand og er lite inkluderende, sier Olsen.

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie, som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutforming for det moderne sentrum-venstre.

– Parat er partipolitisk uavhengig og i denne saken har vi valgt å samarbeide med en sentrum-venstre tankesmie, sier Unn Kristin Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Parat-leder Unn Kristin Olsen vil organisere flere arbeidsinnvandrere. Foto: Vetle Daler.
Parat-leder Unn Kristin Olsen vil organisere flere arbeidsinnvandrere. Foto: Vetle Daler.
Last ned bilde

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom