Parat

Parat forventer reelle forhandlinger i årets lønnsoppgjør

Del

Koronakrisen vil prege årets tariffoppgjør, men Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, sier partene må kunne klare å se oppgjøret i et bredere og mer helhetlig perspektiv.

Mandag starter tariffoppgjøret på nytt etter at det ble avsluttet i mars på grunn av koronautbruddet. Kjell Morten Aune leder forhandlingene for Parat. I tillegg til en fornuftig økonomisk ramme forventer han en avtale om økt forutsigbarhet for offshoreansatte.

– Konsekvensene av koronapandemien har medført at mange virksomheter og bransjer står i en krevende økonomisk situasjon. På den andre siden er det andre bransjer som går svært godt. Parat mener det er viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft og sørge for at de får sin andel av verdiskapningen, sier Aune.

Han sier Parat også er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

Aune sier at minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og at det vil bli fremmet særskilte krav for lavlønte.

– Variable tillegg for jobbing offshore må harmoniseres på tvers av ulike avtaler og det må sikres mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid. Vi ser også behov for bedre innleieregler; blant annet må bakgrunn og varighet av innleie drøftes mellom den aktuelle bedrift og ansattes tillitsvalgt. Parat ønsker også å få tariffestet at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sier han.

Forhandlingslederen sier han er forberedt på at effektene av koronaviruset vil bli tema under forhandlingene.

– Vi har registrert utspillet fra Norsk Industri med krav om moderasjon under årets lønnsoppgjør. På kort sikt deler vi bekymringen for effektene koronaviruset har på norsk næringsliv. Samtidig vil lønnsoppgjøret først gi effekt over tid og i et slikt perspektiv er det viktig for oss å ivareta interessene til norske arbeidstakere, sier Aune.

Informasjon til pressen:
Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet. Fellesforbundet er større enn Parat på dette området, men rent faktisk er det kun disse to forbundene (Fellesforbundet og Parat) som er en formell del av frontfaget og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.


Parat er part i mer enn 80 sentrale tariffavtaler og det er ingen andre enkeltforbund som forvalter en så stor bredde av arbeidstakere i Norge. I tillegg til alle disse tariffavtalene er Parat også representert i samtlige fire sektorer (privat, stat, spekter og kommune).


Forhandlingene som starter mandag 3. august vil etter all sannsynlighet gå til mekling med frist for å komme til enighet 21. august. klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 22. august.

Nøkkelord

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom