Avinor

Pandemien preger første kvartal

Del

Færre flybevegelser- og passasjerer har resultert i kraftig inntektsnedgang.

Avinor hadde i 1. kvartal 2021 et resultat etter skatt på minus 256 millioner kroner sammenliknet med et underskudd på 476 millioner kroner i samme kvartal 2020. I første kvartal 2021 har Avinor inntektsført driftstilskudd fra staten på 1050 millioner kroner.

Passasjertrafikken ligger rundt 80 prosent lavere enn nivået i 2019 og nedgangen er størst på lufthavnene med utenlandstrafikk. Flytrafikken, målt i antall passasjerer og flybevegelser over Avinors lufthavner, ble i første kvartalredusert med henholdsvis 74,3 prosent og 41,4 prosent sammenliknet med første kvartal 2020. 

Avinor har som mål at konsernet raskest mulig skal klare seg uten driftstilskudd og igjen bli selvfinansiertDet er fremdeles stor usikkerhet knyttet til prognosene for flytrafikken, men de gir et noe mer optimistisk bilde enn tidligere, og vi ser at spesielt innenrikstrafikken øker noe og vil fortsette å øke i sommerTempoet i vaksinasjonsprogrammet, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav, innreiserestriksjoner og smittevernbestemmelser, samt flyselskapenes ruteplanlegging avgjør når utenrikstrafikken vil øke, forklarer konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Viderefører effektivisering mot 2024

Avinor viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt. Avinors strategiske prioriteringer, herunder nivået på driftskostnader og investeringer, vil bli tilpasset Avinors finansieringsevne og utviklingen for norsk luftfart.

Utbyggingsprosjekter og nye kontrakter

Det er inngått en totalentreprise med Consto Nord for bygging av ny terminal ved Tromsø lufthavn. Den nye terminalen skal stå klar ved årsskiftet 2023/2024.

Forprosjektet for ny lufthavn i Bodø er ferdigstilt og oversendt staten for kvalitetssikring og beslutning. Det er lagt opp til at den nye lufthavnen skal finansieres gjennom bidragfra staten, Bodø kommune og Avinor.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en ramme på 3,3 milliarder kroner for ny lufthavn i Mo i Rana, herunder et lokalt bidrag på 600 millioner kronerAvinor er i prosess med å innhente nødvendige konsesjoner og tillatelser for oppstart av byggeprosjektet, samt å mobilisere byggherreorganisasjon.

Som en del av Avinors egenfinansiering arbeides det med å sikre og utvikle den kommersielle inntjeningen. Tilbudskonkurranser for ny taxfree-kontrakt ble utlyst i januar 2021 og ny parkeringskontrakt ved Oslo lufthavn i april 2021.

Vedlagt ligger finansielle hovedtall fra 1. januar - 31. mars 2021.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Last ned bilde
Finansielle hovedtall, 1. januar - 31. mars 2021.
Finansielle hovedtall, 1. januar - 31. mars 2021.
Last ned bilde

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Ny rapport: Norge kan ta ledende rolle i videre utvikling av bærekraftig flydrivstoff17.8.2021 09:30:00 CEST | Pressemelding

Økt produksjon og innfasing av bærekraftig flydrivstoff vil være avgjørende for å nå målet om at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Tirsdag morgen fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide overrakt en ny rapport fra bransjen, som viser at Norge kan ta en ledende rolle i innfasingen av bærekraftig flydrivstoff også framover, men at det er behov for tett samarbeid mellom myndighetene og bransjen for å få det til.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom