Parat

Påminnelse: Arbeidstakere har 2-års fortrinnsrett ved korona-nedbemanning

Del

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad minner norske arbeidstakere på at alle som har blitt oppsagt som følge av covid-19, har fortrinnsrett til stillingen i to år. Regelen gjelder fram til 31. desember.

Vanligvis gjelder fortrinnsretten etter nedbemanning i ett år etter at oppsigelsestiden er ute.
– Blir du oppsagt før 31. desember i år, har du imidlertid fortrinnsrett i to år hvis virksomheten skal oppbemanne igjen, sier Parat-advokaten.

Reelle forhold er avgjørende
Kambestad understreker at det må være covid-19-pandemien som må være årsaken til at arbeidsforholdet ble avviklet
– Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis, sier han.

Parat-advokaten sier at formålet med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.
– Forslaget om utvidet fortrinnsrett kom etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplevde å bli oppsagt mens de var permittert. Man mistenkte at det ble gjort for at arbeidsgiver friere skulle kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsket, etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen, sier Kambestad.

2-års fortrinnsrett varer til 31. desember
Tiltaket gjelder oppsigelser som skjer i perioden 1. juli til 31. desember 2021. Endringene i fortrinnsretten er et tidsbegrenset koronatiltak, som Stortinget selv ba om å få på bordet. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021. Endringen er innført i arbeidsmiljølovens paragraf 14-2, som et midlertidig tillegg.

Ett år er fortsatt hovedregelen
Normalt varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i ett år etter at oppsigelsesfristen er ute. Og denne ettårsfristen vil fortsatt gjelde dersom oppsigelsen ikke skyldes koronaepidemien eller oppsigelsen skjedde før 1. juli 2021, eller etter 31. desember 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 23
0187 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg pressemeldinger fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom