SMB Norge

På tide å trekke i nødbremsen!

Del

I dag vil Stortinget etter alt å dømme vedta forslaget om å begrense innleie av midlertidig arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dette betyr i realiteten en tvangsorganisering av norske arbeidstakere og vil kunne ramme små bedrifter uforholdsmessig hardt.

Olaf Thommessen (foto Bjørn Thunæs)
Olaf Thommessen (foto Bjørn Thunæs)

- Når et problem i hovedstadens overopphetede byggebransje brukes til å banke gjennom et lovforslag som potensielt kan påføre små bedrifter landet rundt store merkostnader, er det på tide å trekke i nødbremsen, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

- Debatten vi har vært vitne til den siste uken tegner et virkelighetsbilde som ingen i det norske hverdagsnæringslivet kjenner seg igjen i, legger han til.

Innleie gjennom vikarbyråer står for mellom 1-2 prosent av samlede årsverk i Norge. Det samme tallet for bygg- og anleggsbransjen i Oslo er på 15 prosent. Bedriftsforbundet mener det er urimelig å straffe små bedrifter landet rundt for feil i en enkelt sektor i og ett begrenset geografisk område.

Tvangsorganisering

Det har vært et åpenbart behov for oppstramming av bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Her har man valgt en løsning som innebærer at kun bedrifter som er bundet av en landsomfattende tariffavtale med fagforeninger kan leie inn midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråer. Dette organisasjonskravet ønsker man nå å utvide til å gjelde alle bransjer.

- Forslaget betyr i realiteten en tvangsorganisering. Små bedrifter som allerede er strukket økonomisk må nå bruke tid og energi på å forhandle frem tariffavtaler for å kunne hente inn midlertidig hjelp fra bemanningsbyråer. Dette er ressurser de med fordel kunne brukt til å skape verdier, konstaterer Thommessen.

Uante konsekvenser

Bedriftsforbundet reagerer også på at opposisjonen med hjelp av Krf ønsker å tvinge gjennom dette forslaget uten noen form for konsekvensanalyse. Slik situasjonen er nå er det ingen som vet hvordan lovendringen vil slå ut.

- Vi frykter at mange små bedrifter vil oppleve at terskelen for å hente inn midlertidig arbeidskraft til å ta unna de verste toppene blir hevet. Dette vil i sin ytterste konsekvens kunne bety lavere omsetning, lavere verdiskapning og lavere inntekter for felleskapet, sier Thommessen.

- Det er overraskende at det borgerlige partiet Krf velger å stemme for en så næringsfiendtlig politikk. Jeg tror det er mange bedriftseiere der ute som vil notere seg deres standpunkt i denne saken, sier Thommessen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Olaf Thommessen (foto Bjørn Thunæs)
Olaf Thommessen (foto Bjørn Thunæs)
Last ned bilde

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom